2017-09-15 17:24:00

Iš islamistų nelaisvės išlaisvintas kunigas salezietis susitiko su popiežiumi


Salezietis kunigas Tom Uzhunnalil išlaisvintas iš islamistų teroristų nelaisvės. Indijos žmonėms ir kunigo artimiesiems tai didelis palengvėjimas. Kunigas, kilęs iš Kottayam, buvo pagrobtas 2016 m. kovo 4 d., kai Jemene teroristai užpuolė Adeno Motinos Teresės gailestingumo misionierių vienuolyną. Per šį žiaurų išpuolį buvo nužudytos keturios misionierės.

Per pastaruosius 18 mėnesių kunigas Tom Uzhunnalil ne kartą kreipėsi į Indijos vyriausybę, prašydamas, kad jį išvaduotų. Vaizdo įraše išplatintame gegužės mėnesį jis sakė, kad pagrobėjai „elgiasi su juo gana gerai, tiek kiek jie sugeba“. Pernai metų gruodį jis prašė ir popiežiaus Pranciškaus užtarimo, kad būtų išvaduotas.

Gegužės pabaigoje kunigo giminaičiai, ieškodami pagalbos, susitiko su Keralos gubernatoriumi P. Sathasivam. Pastangas dėjo ir Omano karalius sultonas Qaboos bin Said bei Omano užsienio reikalų ministerija, kunigą rado Omano pajėgos.

Kunigo grįžimas į Keralą – per Romą.

Laikraštis „L'Osservatore Romano“ praneša apie išlaisvinto kunigo susitikimą Vatikane su popiežiumi. Susitikimas įvyko Šv. Mortos namuose vėlyvą rytmetį trečiadienį, po bendrosios audiencijos. „Popiežius pabučiavo man rankas“, - po susitikimo sujaudintas sakė kunigas Uzhunnalil. Vos susitikęs su popiežiumi Pranciškumi, kunigas atsiklaupė, norėdamas pabučiuoti Šventajam Tėvui kojas, dėkodamas už pastangas jį išlaisvinti, tačiau Pranciškus atsitraukė, kad jį pakeltų ir pabučiavo jo rankas. Spontaniškas gestas, kurį sekė apkabinimas ir popiežiaus pažadas, kad maldos, lydėję dvasininką tuos 18 nelaisvės mėnesių, tęsis ir dabar, jį išlaisvinus. 59 metų kunigas savo ruožtu sakė Romos vyskupui, kad kasdien meldėsi už jį, aukodamas savo priverstinį įkalinimą už popiežių ir vardan Bažnyčios. Kunigas sakė popiežiui, jog kasdien juto Jėzaus buvimą šalia, jautė širdyje, kad nėra vienas.

Pas Pranciškų dvasininką lydėjo Bombėjaus arkivyskupas kardinolas Oswald Gracias.

Nuotraukose, kurias išplatino saleziečių naujienų agentūra Ans, kunigas atrodo nurimęs, nusiskutęs, su sutana, susijaudinęs žiūri į popiežių. Kitoks vaizdas nei prieš tai išplatintuose vaizduose, kur jis nufotografuotas su ilga pražilusia barzda, pervargęs, apsirengęs tradiciniais rūbais, ar tose fotografijose, darytose nelaisvės metu, kai sukryžiavęs rankas ant krūtinės meldė išlaisvinimo, lyg atsisveikindamas.

Romoje kunigas Tom Uzhunnalil liks kelioms dienoms, čia jam bus atlikta medicininė apžiūra. Saleziečiai, atvykus dvasininkui, išplatino padėkos laišką visiems, kurie prisidėjo išlaisvinant kunigą. Visų pirma - Omano sultonatui, kurio užtarimo dėka kunigas vėl laisvėje. Taip pat ir Šventasis Sostas, patvirtindamas žinią apie išlaisvinimą, išreiškė dėkingumą  Omano sultonui ir valdžios institucijoms. Tuo tarpu Indijos vyskupų konferencija dėkojo ir popiežiui Pranciškui, kuris dėjo pastangas išlaisvinti pagrobtą salezietį, ne kartą kviesdamas bendrai maldai Šv. Petro aikštėje. 2016 m. balandžio 10 d., popiežius kreipdamasis į susirinkusius piligrimus Šv. Petro aikštėje, kvietė melstis už visų konfliktų zonose pagrobtų žmonių išlaisvinimą, o ypač – primindamas apie salezietį - už kunigą Tom Uzhunnalil.

Penkiasdešimt devynerių metų salezietis yra kilęs iš pamaldžios katalikų šeimos. Jo dėdė Matas, miręs 2015 m., irgi salezietis, įkūrė misiją Jemene. Pagrobimo rytą dvasininkas meldėsi kartu su vienuolėmis vienuose senukų namuose, kai netikėtai įsiveržę teroristai jas nužudė. Žiniasklaidoje buvo pasirodę įvairių pranešimų ir apie kunigo nužudymą, kurie, kaip vėliau pasirodė, buvo klaidingi. Vėliau jo pėdsakai dingo, tačiau saleziečiai neprarado vilties jį rasti gyvą, tęsdami paieškas ir ragindami įsiterpti tarptautinę bendruomenę ir indų vyriausybę. Būtent pastaroji gegužės mėnesį pranešė, kad kunigas „yra gyvas“ ir netrukus bus išlaisvintas. Pagrobimo metu kunigas Uzhunnalil buvo praleidęs Jemene ketverius metus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.