2017-09-15 17:47:00

Įtariamai dėl pedopornografijos Šventojo Sosto diplomatui kunigui


Rugsėjo 15 dieną Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke išplatino pranešimą apie tai, kad pradėtas tyrimas dėl įtarimų vienam Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos nariui, susijusių su pedopornografija internete. Štai visas komunikatas:

„Pranešame, kad praėjusio rugpjūčio 21 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamentas perspėjo, diplomatiniu keliu, (Popiežiaus) Valstybės sekretoriatą apie normų dėl pedopornografinių vaizdų pažeidimą, galimai įvykdytą vieno Šventojo Sosto diplomatinio korpuso nario, akredituoto Vašingtone.

Šventasis Sostas, pagal suverenių valstybių praktiką, atšaukė su tuo susijusį kunigą, kuris šiuo metu yra Vatikano mieste.

Gavus tokią informaciją iš Jungtinių Valstijų vyriausybės, Valstybės sekretoriatas perdavė ją Vatikano tribunolo prokurorui. Prokuroras pradėjo tyrimą ir jau užmegztas tarptautinis bendradarbiavimas siekiant  surinkti su atveju susijusius duomenis. Primenama, kad, kaip numatyta įstatymų visuose ikiteisminiuose tyrimuose, prokuroras yra saistomas tyrimo konfidencialumo“.

Galima pridurti, kad 2013 metais popiežiaus Motu Proprio buvo nurodyta papildyti Vatikano miesto valstybėje ir jos tarnautojams, taip pat diplomatams, galiojančius baudžiamąjį kodeksą ir baudžiamojo persekiojimo procedūrą, atsižvelgiant į pasirašytas naujus tarptautinius susitarimus ir į poreikius. Buvo atnaujintos ar nustatytos naujos normos dėl pinigų plovimo, dėl terorizmo ir taip pat dėl nusikaltimų prieš nepilnamečius. Atsižvelgiant į tai, kad tokie nusikaltimai dažnai neturi geografinių sienų, išplėstos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės.

Papildomose baudžiamojo proceso normose (10 str.) pedopornografija yra vertinama labai griežtai. Nepilnamečio įtraukimas ir tiesioginis įsitraukimas į jos gaminimą baudžiamas iki 12 metų įkalinimo ir iki 250 000 eurų bauda. Tokia pat bausmė už prekybą pedopornografine medžiaga. Už tokios medžiagos turėjimą ir dalijimąsi su išnaudojimo tikslu, taip pat nuotoliniu būdu (internetu), baudžiama įkalinimu nuo vienerių iki penkerių metų, ir bauda iki 50 000 eurų. Net ir tas, kuris pats neturi, tačiau dalyvauja pedopornografinės medžiagos žiūrėjime yra baudžiamas įkalinimu iki dvejų metų ir bauda iki 10 000 eurų. Šios bausmės gali būti sujungiamos su kitomis: pavyzdžiui, su atsakomybe už kankinimą ir, dvasininko atveju, pašalinimu iš kunigų luomo.

Palyginimui Lietuvos baudžiamasis kodeksas (309 str.) už pornografinės medžiagos su vaiku, su tikslu platinti, gaminimą, prekybą, laikymą numato įkalinimą iki ketverių metų arba tik baudą. Už paprastą pedoponografinės medžiagos turėjimą ir rodymą dažniausiai baudžiama tik bauda. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.