2017-09-14 15:12:00

Pranciškus: Kristaus meilės slėpinys, per nusižeminimą ir išaukštinimą


Popiežius Pranciškus Kryžiaus išaukštinimo liturgijoje ketvirtadienį rugsėjo 14 dieną pakvietė susimąstyti apie dvi iliuzijas, vedančias krikščionis į tam tikrą dvasinį mazochizmą. Popiežius kalbėjo apie pagundą matyti Kristų, bet be kryžiaus, t.y. Kristų, kuris nėra Viešpats, o tik mokytojas, kaip ir apie pagundą matyti kryžių, tačiau be Kristaus, be vilties.

Popiežius Pranciškus kalbėjo ketvirtadienio Mišiose, kurias po vasaros pertraukos vėl reguliariai aukos rytmečiais savo namų koplyčioje, Vatikane.

Popiežius pavadino Jėzaus kryžių „meilės slėpiniu“, kurį suprasti kartais nelengva. Jėzus, apie tai paaiškindamas savo pašnekovui Nikodemui, kalbėjo apie „pakilimą“ ir „nužengimą“. Popiežiaus žodžiais, „Jėzus nužengė iš Dangaus, kad visi galėtume pakilti į Dangų“.

Čia kalbama apie Kryžiaus slėpinį. Jėzus nusižemino iki kryžiaus mirties ir todėl buvo Dievo išaukštintas. Tik jei suprasime Jėzus nužengimą iki galo galėsime suprasti išganymą, kurį mums siūlo šis meilės slėpinys.

Pirmoji iliuzija yra Kristaus be kryžiaus, kuris nėra Viešpats, o tik mokytojas. Galbūt tokio Kristaus ieškojo Nikodemas. Yra tokia pagunda, gerojo mokytojo Jėzaus, tačiau Jėzaus be kryžiaus.

Kita iliuzija – kryžiaus be Kristaus - užgimta iš baimės likti prislėgtiems nusižeminimo be pakilimo, prislėgtiems nuodėmės, tačiau be vilties. Tik kryžius, bet be vilties, be Kristaus: tai, sakė popiežius, yra tam tikras dvasinis mazochizmas.

Homiliją popiežius užbaigė kvietimu paskirti keletą minučių apmąstymui, sau patiems užduodant klausimą: „ar nukryžiuotas Kristus yra man „meilės slėpinys“; ar seku Jėzų be kryžiaus, kaip dvasinį mokytoją, kuris guodžia ir pataria; ar seku kryžių be Jėzaus, pavergtas dvasinio mazochizmu; ar leidžiu būti veikiamas šio slėpinio, nuo Viešpaties visiško nusižeminimo ir ištuštėjimo iki jo išaukštinimo?“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.