2017-09-14 15:21:00

Popiežiaus potvarkiai Lenkijoje


Lenkijos vyskupas Romualdas Kaminskis, ryšių su Lietuvos vyskupų konferencija grupės pirmininkas, paskirtas Varšuvos-Pragos arkivyskupu koadjutoriumi. Jis netolimoje ateityje pakeis dabartinį arkivyskupą Henriką Hoserį, kuriam lapkritį sukanka 75 metai. Vyskupas Romualdas Kaminskis, gimęs 1955 metais Lomžos vyskupijoje, ligi šiol ėjo Elko vyskupijos vyskupo augziliaro pareigas.

Ketvirtadienį Lenkijoje ir Vatikane paskelbta ir apie naujojo Lodzės arkivyskupo paskyrimą. Popiežius paskyrė vysk. Grzegorz Rys, buvusį Krokuvos vyskupą augziliarą, naujuoju Lodzės arkivyskupu metropolitu. Istorijos mokslų daktaras, buvęs Krokuvos kunigų seminarijos rektorius vysk. G. Rys gimė Krokuvoje 1964 metais. Lenkijos episkopate eina Naujojo evangelizavimo grupės pirmininko ir Kultūros tarybos nario pareigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.