2017-09-14 15:16:00

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretoris


Šiaurės Italijos Parmos vyskupijos vikaras ir kanonų teisės specialistas kun. Matteo Visioli paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretoriu. Šiuo paskyrimu popiežius Pranciškus užbaigė naujos Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovybės formavimą, pakeisdamas pareigose tris pagrindinius kongregacijos vadovus: Liepos 1-ąją popiežius Kongregacijos pirmuoju asmeniu – prefektu - paskyrė ispanų kilmės jėzuitą arkivysk. Luisą Ladaria Ferrerą, kuris ligi šiol buvo ilgametis Kongregacijos sekretorius. Po kelių savaičių, liepos 18-ąją Šventasis Tėvas į Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretoriaus vietą paskyrė pusantrų metų kongregacijos pasekretoriu dirbusį italą kun. Giacomo Morandi iš Modenos vyskupijos. Kongregacijos sekretoriaus konsekracija tituliniu arkivyskupu įvyks rugsėjo 30 dieną. Naujasis Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretoris italas kun. Matteo Visioli, tarpdiecezinio Šv. Hilarijaus iš Puatjė religinių mokslų instituto direktorius, kelių bažnytinių aukštųjų mokyklų docentas, gimė 1966 metais, gegužės mėnesį šventė kunigystės 25 metines. Kanonų teisės daktaras kun. Matteo Visioli yra skaitlingų publikacijų Bažnytinės teisės klausimais autorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.