2017-09-14 13:21:00

Kardinal Turkson vid FN: Vatten och sanitet en mänsklig rättighet


Kardinal Peter Turkson talade 14 september vid FN i Genève om den mänskliga rättigheten till säkert dricksvatten och sanitet. Kardinalen, som är ordförande för den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling sa kort sammanfattat att det finns inte liv utan vatten så frågan är grundläggande.

Katolska kyrkan har de senaste tiotals åren vid upprepade tillfällen vid FN belyst vikten av att man ser tillgången till vatten som en grundläggande mänsklig värdighet och för det gemensamma bästa. Detta tas också upp i många dokument som Kyrkans sociallära och olika encykliska brev och senast tog påven Franciskus upp detta i sitt tal till representanter för Katolska kyrkan.

Som påven skriver i Laudato Sì (jfr 48; 24) lider främst fattiga människor av förorening av vattnet eftersom de inte kan köpa vatten på flaska. Detta ger folket sjukdomar och orsakar barnadöd. Mänskligheten som gemensam familj kan inte tillåta detta.

Ett integrerat sätt att se på mänskliga rättigheter kan hjälpa till att skapa en solid grund för att ge alla vatten och sanitet.
All the contents on this site are copyrighted ©.