2017-09-13 15:06:00

Libanietis paskirtas Jeruzalės patriarcho vikaru hebrajiškai kalbantiems katalikams


Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa nauju savo vikaru, atsakingu už hebrajiškai besimeldžiančių Šventosios Žemės katalikų sielovadą paskyrė kunigą Raficą Nahrą. Vadovavimą žydų kilmės katalikus buriančiam šv. Jokūbo vikariatui jis perima iš pastaruosius aštuonerius metus jam vadovavusio t. Davido Neuhauso SJ. Kun. Rafic Nahra taip pat paskirtas Izraelyje prieglobsčio prašančių imigrantų katalikų sielovados koordinatoriumi.

Kun. Rafic Nahra gimė prieš 58 metus laikinai Egipte gyvenusių libaniečių katalikų šeimoje. 1992 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. Studijavo Romoje, keletą metų dėstė Paryžiaus Katedros mokykloje, kuri yra garsiosios Bernardinų kolegijos padalinys. Vėliau tęsė studijas Jeruzalės universitete ir nuo 2004 m. tarnavo Jeruzalės lotynų patriarchato Šv. Jokūbo vikariate, kuriam priklauso hebrajiškai besimeldžiantys katalikai.

Lig šiol Šv. Jokūbo vikariatui vadovavęs t. David Neuhaus SJ gimė 1962 m. Pietų Afrikos Respublikoje iš Vokietijos kilusių žydų šeimoje. Apsigyvenęs Izraelyje, bendraudamas su Šventosios Žemės krikščionimis, būdamas 26 metų pasikrikštijo. Baigęs politologijos mokslus 1992 m. įstojo į Jėzaus Draugiją ir priėmė kunigo šventimus. Hebrajiškai besimeldžiančių katalikų vikariatui vadovavo nuo 2009 m.

Hebrajų kalba besimeldžiantys Šventosios Žemės katalikai 2015 m. minėjo savo organizuotos sielovados šešiasdešimtąsias metines. Jie priklauso visą Šventąją Žemę apimančiam Jeruzalės Lotynų patriarchatui, tačiau turi patriarchato sudėtyje veikiančią savo specifinę sielovados struktūrą – Šv. Jokūbo vikariatą. Žydų kilmės katalikams skirta sielovadinė struktūra, vėliau tapusi Šv. Jokūbo vikariatu, buvo įkurta 1955 m. Tų metų vasario 11 d. tuometinis Jeruzalės lotynų patriarchas bandomajam laikotarpiui įkūrė Šv. Jokūbo institutą. Tų metų vasario 19 d. pirmą kartą buvo aukotos Mišios lotynų kalba hebrajiškai kalbantiems katalikams. Šv. Jokūbo institutas 1990 m. tapo vikariatu, prilygstančiu Patriarchato sudėtyje esantiems kitiems vikariatams, atsakingiems už Jordanijos ir Kipro katalikų sielovada. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.