2017-09-13 15:48:00

Šv. Jonas XXIII paskelbtas Italijos karių globėju


Italijos Respublikos ginkluotosios pajėgos pavestos šv. Jono XXIII dangiškajai globai. Italijos karo ordinaras arkivysk. Santo Marciano antradienį iškilmingai įteikė Kariuomenės vyriausiojo štabo vadui generolui Danilo Errico Popiežiškąjį dekretą, skelbiantį šv. popiežių Joną XXIII Italijos kariuomenės globėju.

Popiežiaus Jono XXIII gyvenimas ir kunigiška veikla artimai susiję su Italijos ginkluotosiomis pajėgomis, kuriose būdamas jaunuoliu tarnavo kaip šauktinis, o per Pirmąjį pasaulinį karą pirma kaip sanitarų dalinio seržantas (1915-16 m.), paskui kaip kariuomenės kapelionas, nuo 1916 iki karo pabaigos 1918 metais. Tapęs popiežiumi ir ypač per susitikimus su kariais, šv. Jonas XXIII dažnai prisimindavo savo tarnystę ginkluotosiose pajėgose ir karo belaisvių karių lankymą per Antrąjį pasaulinį karą, kai vykdė Popiežiaus diplomato pareigas Turkijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje.

Karinė aplinka šv. popiežiui Jonui XXIII buvo vieta, kuri jam leido ne tik kuriam laikui atlikti savo kunigišką tarnystę, bet ir išeiti „gyvenimo mokyklą“, kurioje sukaupė brangias tikėjimo ir žmoniškumo žinias. Jis uoliai ugdė karių krikščioniškąsias vertybes, liudijo šviesiu viso gyvenimo pavyzdžiu ir nuolatiniu įsipareigojimu vardan taikos, sakoma Kulto ir Sakramentų kongregacijos dekrete.

Italijos kariuomenės rūmuose įrengta 2009 metais pašventinta šv. popiežiui Jonui XXIII dedikuota koplyčia. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.