2017-09-13 17:14:00

Įsteigta nauja Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios eparchija


Pagal rytų Bažnyčių teisėje numatyta tvarka, popiežius Pranciškus patvirtino Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios Vyskupų sinodo sprendimą įsteigti naują eparchiją, kuri yra vyskupijos atitikmuo rytų apeigų Bažnyčiose. Buvo įsteigta Černivcų eparchija Ukrainos pietvakariuose, tuo pat metu išrenkant pirmą jos vyskupą.  Naujoji vyskupija suformuota iš Kolomyjos – Černivcų eparchijos, savo ruožtu priklaususios Ivano-Frankivsko metropolijai.

Naujajai vyskupijai tarnaus Juozapatas Moščyčius, iki šiol ėjęs auziliaro pareigas Ivane – Frankivske. Tai jaunas ganytojas, kuriam už kelių dienų sukaks 41 metai amžiaus. Baigęs seminariją jis pradėjo formaciją šv. Apaštalo Andriejaus misijų kongregacijoje ir čia, 2002 metais, jau būdamas kunigu, davė amžinuosius įžadus. 2000 – 2003 metais studijavo Romoje, grįžęs į Ukrainą ėmėsi evangelizacinio ir dvasinės formacijos darbo Ivano – Frankvisko metropolijoje. Vyskupu augziliaru paskirtas 2014 metų rugpjūtį.

Ukrainos graikų katalikų vyskupų sinode taip pat konstatuota būtinybė peržiūrėti Sinodo statutą, nes tiek vyskupų, tiek tikinčiųjų skaičius išaugo kelis kartus, palyginus su tuo laiku, kai jis buvo parašytas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.