2017-09-12 15:38:00

Popiežiaus potvarkiai kurijoje ir diplomatinėje tarnyboje


Popiežius Pranciškus pavedė Kunigų kongregacijos pasekretoriaus pareigas kun. Andrea Ripa iš Šiaurės Italijos Rimini vyskupijos. Bažnytinės ir civilinės santuokos teisės docentas dirbo Kunigų kongregacijoje pastaruosius ketverius metus.

Popiežius perkėlė Apaštališkąjį nuncijų Argentinoje Emil Paul Tscherrig, į Romą paskirdamas jį Šventojo Sosto Apaštališkuoju nuncijumi Italijoje ir San Marine. Ligi šiol buvęs Apaštališkasis nuncijus Libane arkivysk. Gabriele Giordano Caccia paskirtas nuncijumi Filipinuose. Į Boliviją Apaštalikuoju nuncijumi siunčiamas kun. Angelo Accattino, kurį popiežius paskyrė tituliniu arkivyskupu.

Popiežiaus atstovas Italijoje arkivysk. Emil Paul Tscherrig

Šveicaro arkivysk. Emil Paul Tscherrig paskyrimas nuncijumi Italijoje yra naujovė Vatikano ir Italijos Respublikos santykiuose: visi Apaštališkieji nuncijai Italijoje nuo 1929 metų Laterano paktų, reguliuojančių Šventojo Sosto ir Italijos santykius, buvo italų kilmės. Septyniasdešimtmetis arkivyskupas Tscherrig tarnavo Argentinoje, kai Buenos Airių arkivyskupas Bergoglio buvo išrinktas popiežiumi. Tscherrig ankščiau buvo popiežių atstovas Skandinavijos šalyse Norvegijoje, Islandijoje Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje ir Švedijoje, Antilų salose, Burundyje, Korėjoje ir Mongolijoje. Kurį laiką dirbo popiežiaus Jono Pauliaus II Apaštališkųjų kelionių organizacinėje grupėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.