2017-09-12 15:42:00

Išlaisvintas kun. Tomas Uzhunnalil


Po pusantrų metų belaisvės išlaisvintas salezietis kunigas Tomas Uzhunnalil. Katalikų kunigas buvo pagrobtas per islamistų kovotojų 2016 metų kovo 4 dieną surengtą katalikų misijos užpuolimą netoli Jemeno uostamiesčio Adeno. Per ataką buvo nužudytos keturios vienuolės, Kalkutos Motinos Teresės kongregacijos seserys, ir dar dvylika žmonių. Apie įkaito išlaisvinimą pranešė Azijos naujienų portalas „Asianews“, pasak kurio tiek Pietų Arabijos vikaras mons. Paul Hinder, tiek Indijos vyskupų konferencija išsakė padėką vyriausybėms, prisidėjusioms prie išvadavimo pastangų, ir tikintiesiems, kurie meldėsi už kun. Tomo Uzhunnalil išlaisvinimą.

Pietų Arabijos vikaras vysk. Hinder įsakmiai padėkojo Omano vyriausybei žadėdamas artimiausiu metu papasakoti išsamiau apie vikariate tarnavusio kunigo išlaisvinimą. Pasak Indijos vyriausybės šaltinių, išlaisvintas kunigas šiuo metu yra Omane ir ruošiamasi jį artimiausiu metu pargabenti į Indiją.

Kol kas nekalbama apie išlaisvinto kunigo sveikatos būklę, tačiau pagrobėjų šių metų gegužės mėnesį išplatintame video įraše kun. Tomas pasiskundė sparčiai blogėjančia sveikata, prašydamas suteikti skubiai reikalingo stacionaraus gydymo.

59 metų amžiaus kun. Tomas yra kilęs iš giliai religingos Keralos valstijos katalikų šeimos Indijoje. Jo dėdė, kaip jis salezietis kunigas misionierius, buvo steigėjas katalikiškos misijos Jemene, kurioje tarnavo ir iš kurios buvo pagrobtas kun. Tomas. Iki pagrobimo jis tarnavo Jemeno misijoje ketverius metus.

Indijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kard. Isaac Cleemis Thottunkal pareiškime išsakė savo ir visų Keralos valstijos katalikų bendruomenės džiaugsmą ir padėką visiems dalyvavusiems kun. Tomo išlaisvinimo procese ir geros valios žmonėms, kurie meldėsi už jo išgelbėjimą ir laisvinimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.