2017-09-12 13:16:00

Påven till journalister "Colombia har en framtid, för de älskar sina barn"


På planet under hemresan från Colombia höll påven Franciskus den sedvanliga presskonferensen då han mötte journalisterna som reste tillsammans med honom. Ett 70-tal journalister hade följt påven under de fem dagarna och nu ville de fråga honom om hans tankar om Colombias fredsprocess, klimatförändringar och Venezuela, migration och lagändringar i USA. Påven nämnde bland annat Sverige när han talade om integration.

Men den första frågan gällde Colombia och fredsprocessen, och om hur påven skulle vilja se Colombia om han återvände om ett par år. Resans mott har varit ”låt oss ta det första steget” och påven sa att han då hoppas att motto åtminstone är ”låt oss ta det andra steget”. Efter 54 år av gerillakrig sa påven att smärtan och aggen är stor men att hoppfulla steg har tagits.  ”Folket har en spontan vilja att gå vidare i denna process, bortom förhandlingar, och det är hoppfullt.”

Nästa fråga kretsade även den kring Colombia och dess korruption, som har blivit synligare nu när nyheterna inte berör väpnade konflikter. Vad ska man göra åt detta gissel, hur ska man straffa korruptionen, ska den bannlysas?

”Finns det förlåtelse för korruption”, sa påven att han brukar fråga sig ofta. ”Vi är alla syndare och vi vet att Herren är oss nära, att han inte tröttnar på att förlåta. Men det finns en skillnad. Gud tröttnar aldrig på att förlåta, och syndaren hittar modet att gå tillbaka och be om förlåtelse. Problemet är att de korrupta tröttnar på att be om förlåtelse. Det är ett allvarligt problem. Det rör sig om att vara oberörd inför värdena, inför utnyttjande och förstörelse. Oförmågan att be om förlåtelse. Det är som en förbannelse, och det är svårt att hjälpa den korrupta. Men Gud kan göra det och jag ber för det.”

Nästa fråga var om påven tror att att den colombianska modellen att inkorporera flera samtalsparter i dialogen är något man kan kopiera i andra konflikter i världen.

Påven sa att det finns en visdom i att be om hjälp. Men sen underströk han att det han försökte förklara under besöket var att en fredsprocess kan bara funka om befolkningen väljer den. Huvudpersonen i en fredsprocess är folket. När ett folk bestämmer sig för något, går det. Det är bästa vägen.

Nästa fråga gällde orkanerna som har lett till stor förödelse. Forskare tror att klimatförändringarna bidrar till stormarnas ökade intensitet. Finns det ett moraliskt ansvar för politiska ledare att samarbeta med andra nationer och inte förneka att klimatförändringarna även beror på människorna?

Påven svarade att de som förnekar måste gå och fråga forskarna, de är tydliga. ”Vi har alla ett ansvar: alla. Var och en, större eller mindre, ett moraliskt ansvar: att acceptera, tala om eller fatta beslut ... Vi måste ta det på allvar. Alla har moraliskt ansvar. Historien kommer att döma besluten.

Även nästa journalist undrade om regeringars ansvar i miljö och fredsfrågor och påven svarade att det får honom att tänka på gamla testamentet ”Människan är dum envis och blind”, sa påven. ”Den enda varelsen som gör om misstag om och om igen. Sen har ”guden fickan” sitt finger med i spelet. Så många motsättningar beror på pengar. Människan är dum, hon tittar bara åt ett håll. Hon lyssnar inte på sitt samvete”

En amerikansk journalist undrade sedan vad påven tycker om att lagen Dreamers har avskaffats i USA. Påven svarade att han inte är påläst men att inte tycker att det är bra att skilja unga från deras familjer. De kanske tänker om för jag har hört USA:s president tala och han är pro-life, och att familjen är livets vagga och att den måste försvaras. Unga har behov av rötter, rotlöshet leder till destruktiva val. Om unga dras upp med rötterna är det svårt att återfinna dem, och man berövar dem på deras hopp. Unga vill ha rötter, det är därför som jag insisterar på relationen med mor och farföräldrar.

En italiensk journalist bad påven uttala sig om migrationsfrågan, och människohandeln bakom flyktingstömmarna från Libyen.

Påven Franciskus sa att han är tacksam över Italiens och Greklands sätt att öppna hjärtat för många migranter: ”Men en regering måste hantera detta problem med den styrandes dygd, det är försiktighet. Vad betyder det? För det första: Hur många platser har jag? För det andra, inte bara ta emot; integrera. På vägen hem från Sverige talade jag om Sveriges integrationspolitik som en förebild, men även Sverige är försiktigt: "Antalet är det här; mer kan jag inte "för det finns en risk för icke-integration. För det tredje: Det finns ett humanitärt problem. De finns dem som utnyttjar misären. Sammanfattningsvis: öppet hjärta, försiktighet, integration och humanitär hjälp.

”Tyvärr utnyttjas Afrika. Rika länder vänder sig till Afrika för att utnyttja kontinenten. I det kollektiva undermedvetna är det accepterat att utnyttja Afrika. Vi måste vända på det.”

Nästa fråga gällde Venezuela och presidenten Maduro som å ena sidan kritiserar biskoparna och å andra sidan säger att han är på påvens sida.

Påven svarade att den Heliga Stolen har gjort mycket på det diplomatiska planet, med landets nuntie. Men att det akuta problemet är det humanitära som vi behöver hjälpa dem att lösa på alla sätt. Jag tror att FN också måste engagera sig där.

Vid det här laget var påven Franciskus tvungen att avbryta presskonferensen för turbulensen. Påven avslutade med att beskriva det folkhav av människor längst gatorna som hälsade på honom och föräldrar som lyfte fram sina barn för att påven skulle välsigna dem. ”Som om de sa: "Detta är min skatt, det här är mitt hopp, det här är min framtid." Detta var verkligen gripande. Denna ömhet. Föräldrarnas ögon. Så vackert, och ett tecken på framtidshopp. Ett folk som får barn och som sedan visar upp dem, och säger "Detta är min skatt". Det är ett folk som har en framtid.”
All the contents on this site are copyrighted ©.