2017-09-11 09:47:00

„Viešpaties Angelas“ Kartachenos jėzuitų bažnyčioje. Malda už Venesuelą


Sekmadienį, paskutinę vizito Kolumbijoje dieną, popiežius Pranciškus praleido Kartachenoje – uostamiestyje pačioje šalies šiaurėje. Vos atvykęs popiežius pirmiausiai užsuko į vietą, kurioje statomi namai asmenims, globojamiems tarptautinio vienuolių tinklo kovojančio su prekyba žmonėmis „Talita Kum“. Popiežius pašventino statomų globos namų kertinį akmenį.

Antrasis popiežiaus vizito Kartachenoje programos įvykis – apsilankymas pas jėzuitus ir malda prie septynioliktajame amžiuje dabartinėje Kolumbijoje apaštalavusio jėzuito šv. Petro Klavero kapo. Pakeliui į jėzuitų bažnyčią, pro žmonių minią važiavęs papamoblis staiga stabtelėjo ir popiežius, veidu atsitrenkęs į lango rėmą, lengvai susižeidė veidą. Tuoj pat jam buvo suteikta pagalba. Konstatavus, kad sužeidimas tikrai labai lengvas, vizito programa nebuvo keičiama.

Atvykęs pas Kartachenos jėzuitus, kartu su jais ir su žmonėmis, susirinkusiais priešais šv. Petro Klavero relikvijas saugančią bažnyčią, Šventasis Tėvas kalbėjo sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą.

Šia proga jis dar kartą paminėjo kiek anksčiau aplankytą bendruomenę, kuri rūpinasi apleistaisiais ir prekybos žmonėmis aukomis. Tokie susitikimai, pasak Pranciškaus, labai svarbūs, nes jie suteikia galimybę ranka prisiliesti prie konkrečios Dievo meilės, kuri perkeičia mūsų kasdienybę.

Šioje bažnyčioje, - kalbėjo popiežius, - melsimės, kad mus lydėtų Mergelė Marija -  „Viešpaties tarnaite“, prašysime, kad mus užtartų ir Petras Klaveras, kuris savo amžinųjų įžadų dieną  save pavadino „juodaodžių vergu visiems laikams“. Jis laukė iš Afrikos su vergais atplaukiančių laivų, stengdavosi jiems padėti. Tie vargšai žmonės atvykdavo sergantys ir žaizdoti. Petras Klaveras prie jų pasilenkdavo, bučiuodavo jų žaizdas. Negalėdamas su jais susikalbėti, ištiesdavo ranką palaiminimui. Net jei skiria kalbos barjeras, meilės kalbą žmonės supranta. Savieji šv. Petrą Klaverą niekino ir melagingai skundė, nes jo apaštalavimas buvo nukreiptas prieš prekybą vergias. Jis davė pavyzdį su kokia atsakomybe ir dėmesingumu mes kiekvienas turime priimti kitą žmogų, mūsų brolį.

Deja ir šiandien, - sakė popiežius, - Kolumbijoje ir visame pasaulyje su milijonais žmonių elgiamasi kaip su vergais. Mergelė Marija ir Petras Klaveras mus kviečia ginti mūsų brolių ir seserų orumą, padėti kenčiantiems ir nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius, apleistiesiems, migrantams, patekusiems į prekybos žmonėmis pinkles.

Po kartu su tikinčiaisiais prie Kartachenos jėzuitų bažnyčios kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus paminėjo sunkią padėtį kitoje Lotynų Amerikos šalyje – Venesueloje ir paragino visus už ją melstis.

„Iš šios vietos trokštu užtikrinti, kad meldžiuosi už visas Lotynų Amerikos šalis, o ypatingai už kaimyninę Venesuelą. Esu artimas kiekvienam šios brangios šalies sūnui ir kiekvienai dukrai, taip pat tiems, kurie yra šioje svetingoje Kolumbijos žemėje. Iš šios vietos, kurioje branginamos žmogaus teisės, raginu atsisakyti smurto politiniame gyvenime ir spręsti sunkią krizę, kuri slegia visus, ypač vargšus ir pažeidžiamiausius visuomenės narius. Švenčiausioji Mergelė teužtaria visą pasaulį ir visus savo vaikus“.

Po vidudienio maldos, popiežius užėjo į šv. Petro Klavero bažnyčios vidų, pasimeldė prie šventojo misionieriaus kapo, susitiko su bažnyčioje jo laukiančiais keliais šimtais afroamerikiečių, valandėlę privačiai pabendravo su jėzuitais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.