2017-09-11 12:12:00

Popiežius atsisveikino su Kolumbija. Teisingumas ir pagarba žmogui – tvarios taikos sąlygos


Jei Kolumbija nori tvirtos ir tvarios taikos, turi ryžtingai siekti bendro gėrio, lygybės, teisingumo, pagarbos žmogui, sakė popiežius Pranciškus Kartachenoje aukotų Mišių homilijoje. Uosto teritorijoje sekmadienį po pietų aukotose Mišiose dalyvavo pusė milijono žmonių.

Šia proga popiežius dar kartą labai griežtai pasmerkė didžiausią blogį, labiausiai kenkiantį Kolumbijos visuomenės gyvenimo normalizavimui – narkotikų gamybą ir platinimą. „Narkotikai yra blogis, tiesiogiai žeidžiantis žmogaus asmens orumą, palaipsniui dildantis mumyse įspaustą Kūrėjo paveikslą. Labai griežtai smerkiu tuos, kurie be jokių skrupulų nužudė daugybę žmonių. Negalima žaisti su brolių gyvybėmis, negalima žeminti jų orumo“.

Sekmadienį Kartachenoje aukotų Mišių homilijoje popiežius dar kartą paminėjo šiame mieste septynioliktajame amžiuje apaštalavusį jėzuitą šv. Petrą Klaverą; taip pat devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo pradžioje vargšams ir atstumtiesiems tarnavusią šventąją Mariją Bernardą Bütler. Per šiuos šventuosius Dievas mums liudija savo gailestingumą, kviečia atleisti, taisytis, melstis.

Po dešimtmečius trukusio pilietinio konflikto, šiandien Kolumbija siekia susitaikinimo, trokšta susikurti teisingą ir taikų gyvenimą. Kad pradėtas taikos procesas būtų sėkmingas, visi turi prisiimti už jį atsakomybę ir jame aktyviai dalyvauti, - kalbėjo popiežius. Negana vien bendro plano ir teisinių normų, negana politinių ir ekonominių grupių susitarimų, bet turi būti įtraukti visi, taip pat ir tie, kurie lig šiol daug kartų buvo išstumti ir nutildyti.  Gydant gilias visuomenės gyvenimo žaizdas reikia pradėti nuo pagrindų, nuo pamatinio apsisprendimo atsisakyti mirties bei smurto kultūros ir neatšaukiamai pasirinkti gyvybės ir susitikimo kultūrą. Čia, pasak popiežiaus, ypač Kristaus mokiniams prieš akis atsiveria labai platūs veikimo akiračiai.

Mes, - sakė Pranciškus, - galime labai prisidėti prie šio didelio žingsnio, kurį Kolumbija nori žengti. Jėzus mus moko, kad visuomenės darnos atkūrimas prasideda nuo dviejų asmenų dialogo. Niekas negali pakeisti tokio atnaujinančio susitikimo. Joks kolektyvinis procesas negali atstoti asmeninio susitikimo, išsiaiškinimo, atleidimo.

Žengti pirmą žingsnį, kaip skelbia ir šios popiežiaus kelionės motto, tai visų pirma žengti kartu su Kristumi link kitų žmonių, mūsų brolių. Viešpats mus prašo ryžtingai žengti link kito žmogaus, atleisti ir prašyti atleidimo, mylėti, nereikalaujant, kad pirmiausia mus mylėtų. Turime šv. Petro Klavero pavyzdžiu kalbėti ne tik žodžiais, bet visų pirma darbais. Pasitikėdami Dievo malonės pagalba, turime visi kartu kelti akis į dangų. Kristus sugeba atrišti net ir kiečiausius mazgus; jam nėra neįmanomų dalykų; jis pažadėjo su mumis būti per visas dienas; jis neleis, kad mūsų nuoširdžios pastangos neduotų vaisių.

Mišių pabaigoje popiežius Pranciškus padėkojo šalies prezidentui Juanui Manueliui Santosui ir šalies vyskupams už kvietimą aplankyti Kolumbiją. Padėkojo visiems kolumbiečiams, kurie taip gausiai dalyvavo visuose kelionės metu vykusiuose susitikimuose; taip pat tiems, kurie meldėsi ir buvo kartu vizito įvykius sekdami per televiziją ir kitas visuomenės komunikavimo priemones.

Brangieji broliai, - sakė Pranciškus, atsisveikindamas su Kolumbija, - nesustokite, žengę pirmą žingsnį, eikite pirmyn vienas link kito, kiekvieną dieną keliaukite kartu, siekite darnos ir  brolybės.

Po Mišių popiežius Pranciškus išvyko tiesiai į Kartachenos oro uostą. Privačiai atsisveikinęs su Kolumbijos prezidentu ir Vyskupų konferencijos vadovais, sekmadienio vakarą, po 19 val. vietos laiku (Lietuvos laiku - po 3 val. pirmadienio rytą) popiežius Pranciškus išskrido atgal į Romą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.