2017-09-11 13:33:00

A†A kun. Robertas Bruzga (1964-1989-2017)


2017 m. rugsėjo 10 d. Kaune ligoninėje po sunkios ligos mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas, garbės kanauninkas Robertas Bruzga.

Robertas Bruzga gimė 1964 m. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1989 m. gegužės 28 d. vyskupo Juozo Žemaičio MIC buvo pašventintas kunigu. Tarnavo vikaru Vilkaviškio ir Kalvarijos parapijose; vėliau buvo Sangrūdos bei Liubavo,  Balbieriškio ir Veiverių parapijų klebonas. 1999 m. buvo nominuotas Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanauninku. Nuo 2013 m. buvo Garliavos parapijos altarista.

Kun. Robertas Bruzga pašarvotas Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį Garliavos bažnyčioje aukojamos rugsėjo 11 d. 18 val., rugsėjo 12 d. 8 ir 18 val., rugsėjo 13 d. 8 val. Laidotuvių Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos rugsėjo 13 d. 12 val. Garliavos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių velionis bus palaidotas Seniavos kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija
All the contents on this site are copyrighted ©.