2017-09-10 17:31:00

Mirė kard. Velasio De Paolis


Šeštadienį Romoje mirė kard. Velasio De Paolis, buvęs Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovas.

Velasio De Paolis gimė 1935 m. netoli Romos. Įstojęs į Šv. Karolio misionierių kongregaciją, 1958 m. davė amžinuosius įžadus; 1961 m. jam suteikti kunigystės šventimai. Tais pačiais metais kongregacijos vadovybės buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą – Grigaliaus universitete apgynė kanonų teisės doktoratą; Tomo Akviniečio universitete – teologijos licenciatą; taip Romos valstybiniame „La Sapienza“ universitete baigė civilinės teisės studijas.

Keletą metų kunigas De Paolis dėstė Šv. Karolio kongregacijos kunigų seminarijoje Šiaurės Italijoje; 1971 m. pradėjo dėstyti kanonų teisę Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete, o nuo 1987 m. – taip pat Popiežiškajame Urbono universitete. Publikavo keletą knygų ir daugybę straipsnių bažnytinės nuosavybės administravimo tematika, tapo vienu žymiausių šios specifinės kanonų teisės srities specialistų.

2003 m. popiežius Jonas Paulius II paskyrė kunigą Velasio de Paolis vyskupu ir Apaštališkosios signatūros tribunolo sekretoriumi. Popiežius Benediktas XVI 2008 m. jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą ir paskyrė Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovu. Jam buvo tai pat patikėta labai delikati užduotis tvarkyti Kristaus legionierių vienuolijos reikalus po krizės, kurią sukėlė buvusio jos vadovavo amoralus gyvenimas. Arkivyskupas De Paolis 2010 m. buvo paskirtas kardinolu.

Mirus kard. Velasio De Paolis Kardinolų kolegiją sudaro 220 narių – 120 kardinolų turinčių teisę dalyvauti konklavoje, ir 100 kardinolų jau peržengusių 80 metų amžiaus ribą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.