2017-09-10 18:49:00

Efter Angelus: Påven ber för hela Latinamerika och särskilt Venezuela


Efter Angelus försäkrade påven Franciskus sina böner för alla Latinamerikas länder och särskilt Venezuela. Han uttryckte sin närhet till alla venezuelaner och även dem som har funnit ett hem i Colombia. ”Från denna stad som är känd för att vara sätet för mänskliga rättigheter vädjar jag om att man vägrar allt våld inom politiken och för en lösning på de nuvarande kriserna, som påverkar alla och särskilt de fattigaste och samhällets mest missgynnade.” Påven bad om Jungfru Marias förböner för alla världens behov och för var och en av hennes barn.

Påven hälsade avslutningsvis på alla dem som kommit från olika platser för att be Angelusbönen tillsammans med honom och alla dem som följer hans apostoliska besök i Colombia på radio och tv.
All the contents on this site are copyrighted ©.