2017-09-10 15:57:00

Angelus: Maria hjälper oss att se Guds ansikte i alla människor


Påven Franciskus åkte på söndagsmorgonen till staden Cartagena de Indias och på stadens flygplats togs han emot av stadens ärkebiskop msgr. Jorge Enrique Jiménez Carvajal, guvernör, borgmästare och militär. Över 300 ungdomar uppträdde med en koreografi som inspirerades av teman som personers värdighet och värdet av lokalkulturen. Påven mötte sedan det internationella nätverket som drivs av Gudsvigda mot människohandel Talitha Kum. Påven välsignade de första byggstenarna till hem för hemlösa som Takitha Kum ska bygga. Därefter tog sig påven till jesuitordens kyrka och kloster “San Pietro Claver” och klockan 12 lokal tid bad påven Angelusbönen som han inledde med att säga att under bönen då vi minns ordens inkarnation reflekterar vi också över Jungfru Maria, som födde Jesus och förde Honom till världen.

Påven talade om Vår Fru av Chiquinquirá som djupt vördas i landet och att kvinnan som såg hennes mirakel är en förebild för dem som på olika sätt försöker att ge värdigheten tillbaka till de bröder och systrar som har förlorat den. Herren gav de fattiga och ödmjuka nåden att se Guds kärlek klart och tydligt och de blev budbärare om Marias skönhet och helighet.  

”I denna kyrka ber vi till Maria, som kallade sig själv Herrens tjänarinna och till helige Petrus Claver som ville bli ihågkommen som ”de svartas slav för evigt”” sa påven och talade om att helgonet var heroiskt. Efter att ha tröstat hundratusentals ensamma människor levde han sina sista fyra levnadsår i sjukdom och misär. Han vittnade om det ansvar och den vård vi borde ha för varandra och han blev oskydligt dömd för att motarbeta slavhandeln.  

Påven påminde om att miljontals människor säljs som slavar än idag i Colombia och i övriga världen. De ber antingen om lite mänsklighet och ömhet eller så flyr de över hav och land för att de har mist allt och först och främst värdighet och rättigheter.

Maria av Chiquinquirá och Peter Claver inbjuder oss se till allas värdighet och särskilt de fattigas och uteslutnas. Alla har mänsklig värdighet för att de är Guds levande avbilder. Vi är alla skapade till Guds avbild och Jungfru Maria håller var och en av oss, som är hennes älskade barn, i sina armar. Låt oss nu vända oss till vår välsignade Jungfru Maria i bön så att hon hjälper oss att se Guds ansikte i alla vår tids män och kvinnor. 
All the contents on this site are copyrighted ©.