2017-09-09 15:09:00

Påven hälsade på i ett barnhem: Barnen är Jesus favoriter


Påven Franciskus hälsade på i barnhemmet Sankt Josef-hemmet i staden Medellín under lördagseftermiddagen och där tog ett hundratal barn emot honom tillsammans med barnhemspersonal. Efter välkomsttal, ett barns vittnesbörd och sång talade påven till dem alla.

Kära bröder och systrar! Jag är väldigt glad att vara här i Sankt Josef-hemmet med er. Tack för välkomnandet som ni har förberett för mig. Jag är också tacksam till er chef msgr. Armando Santamaría för hans ord.

Jag vill tacka dig Claudia Yesenia för ditt modiga vittnebörd. När jag hörde om alla svårigheter du har gått igenom tänkte jag på det orättvisa lidande som så många pojkar och flickor i världen är och har varit oskyldiga offer för på grund av andras ondska.

Jesusbarnet var också offer för hat och förföljelse och var tvungen att fly iväg med sin familj och lämna sitt land och hem för att undfly döden. Att se barn lida sårar våra hjärtan, för att barnen är Jesus’ favoriter. Vi kan aldrig acceptera att de misshandlas, nekas rätten till en fridfull och glad barndom och nekas ett framtidshopp.

Hur som helst överger Jesus aldrig dem som lider och än mindre er pojkar och flickor, som är hans favoriter. Mitt i allt det hemska som har hänt dig Claudia Yesenia gav Gud dig en moster som såg till dig, ett sjukhus som tog hand om dig och tillslut en kommunitet som välkomnade dig. Detta ”hem” är ett tecken på Jesu kärlek till dig och på hans vilja att stå dig nära. Han gör det genom alla de kärleksfulla och omhändertagande människor som är med dig, som älskar och undervisar dig. Jag tänker på dem som leder detta hem, systrarna, personalen och så många andra som redan är en del av din familj. För att anledningen varför du är här, är för att göra denna plats till ett hem med en familjs värme där vi känner oss älskade, skyddade, omhändertagna och åtföljda.

Jag är glad att detta ställe bär namnet Sankt Josef och de andra hemmen Jesus arbetaren och Betlehem. Det betyder att ni är i goda händer. Kommer ni ihåg vad Matteus skriver i evangeliet när han berättar om Herodes, som i sin dumhet beslutade att döda Jesusbarnet? Hur Gud talade till Josef i drömmen genom en ängel som anförtrodde honom vården och skyddet av hans mest värdefulla skatter, Jesus och Maria? Matteus berättar att Josef lydde ängeln med en gång och gjorde allt som Gud bad honom om ”Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten” (Matt 2:14). Jag är säker på att, precis som Josef skyddade och försvarade den Heliga Familjen från faror, så försvarar han er och tar hand om er och går vid er sida. Vid hans sida finns Jesus och Maria, för att Josef kan aldrig vara utan Jesus och Maria.

Er bröder och systrar, ordensfolk och lekmän och dem i de andra hemmen som välkomnar och med kärlek tar hand om dessa barn som från ung ålder har varit med om lidande och sorg, skulle jag vilja påminna om två saker som ni aldrig får glömma bort, för att de är en del av den kristna identiteten – kärleken som vet att se Jesus i de minsta och svagaste och den heliga plikten att föra barnen till Jesus. I denna glada och svåra uppgift anförtror jag er även Josefs beskydd. Lär av honom och må hans exempel inspirera och hjälpa er i er kärleksfulla vård av dessa små, som är det colombianska samhällets, världens och kyrkans framtid, så att de kan växa upp och stärkas i visdom och nåd inför Gud och andra (jfr Luk 2:52). Må Jesus och Maria tillsammans med Josef följa med och skydda er och fylla er med deras ömhet, glädje och styrka.

Jag lovar att be för er så att ni kan växa i kärlek, frid och glädje i denna familjekärlek och att era sår i kropp och hjärta ska läka. Gud överger er inte utan skyddar och hjälper er och påven bär er i sitt hjärta. Var snälla att inte glömma bort att be för mig.
All the contents on this site are copyrighted ©.