2017-09-08 13:31:00

Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: evangelizuokite su džiaugsmu ir aistra


Ketvirtadienį Kolumbijos sostinėje Bogotoje popiežius Pranciškus susitiko su šiame mieste centrinę būstinę turinčia Lotynų Amerikos episkopatų taryba (CELAM) – su 62 vyskupais, šiuo metu sudarančiais pastoraciją viso žemyno mastu koordinuojančią instituciją, atstovaujančiais visiems Lotynų Amerikos vyskupams, kurių yra apie pusantro tūkstančio.

Lotynų Amerikos episkopatų tarybos istorija siekia 1955 m., kuomet, pritariant popiežiui Pijui XII, pirmą kartą į bendrą posėdį visos Lotynų Amerikos vyskupai susirinko Brazilijos Rio de Žaneiro mieste. Tuo metu ir buvo nuspręsta įkurti visų žemyno šalių Bažnyčią vienijantį organizmą. Vėliau buvo sukurta visoms vyskupų konferencijoms atstovaujanti taryba, susiformavo specifinėms pastoracinėms problemoms skirtos komisijos, buvo išrinkta vadovybė, kurią sudaro penki vyskupai. Taip pat susitarta, kad svarbiems reikalams spręsti bus sušaukiamos visų kontinento vyskupų generalinės konferencijos. Antrasis visų Lotynų Amerikos vyskupų susitikimas buvo surengtas Kolumbijoje 1968 m. Jo atidaryme dalyvavo popiežius Paulius VI. Trečią ir ketvirtą generalines konferencijas – Meksikos Puebloje 1979 m. ir Dominikos sostinėje Santo Dominge 1992 m. atidarė popiežius Jonas Paulius II. Penktąją Lotynų Amerikos vyskupų generalinę konferenciją, 2007 m. vykusią Brazilijos Aparesidos šventovėje  atidarė popiežius Benediktas XVI. Jos metu buvo paskelbtas vadinamasis „Aparesidos dokumentas“ – viso žemyno evangelizavimo gairės naujojo tūkstantmečio pradžiai. Vienas labiausiai prie jo kūrimo prisidėjusių ganytojų buvo tuometinis Buenos Airių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio – popiežius Pranciškus.

 „Aparesidos dokumentas“ dar ne pilnutinai atrastas – sakė Pranciškus ketvirtadienį susitikęs su Lotynų Amerikos episkopatų atstovais. Vis dar reikia mokytis jame akcentuoto sielovados metodo, kurio esmė – vietinių Bažnyčių dalyvavimas, iš jų kylančios iniciatyvos. Tačiau kartu popiežius patikslina, kad vietinių Bažnyčių iniciatyvų akcentavimas nereiškia, kad Bažnyčios misija tai tik įvairių pragmatinių projektų visuma. Bažnyčios misijos esmė – tai Jėzaus misijos iškėlimas į visos Bažnyčios gyvenimo centrą.

Savo kalboje Lotynų Amerikos Bažnyčių atstovams popiežius taip pat pakartojo Aparesidos dokumente, o taip pat ir savo pasisakymuose, ne kartą minėtus pavojus, kurie labiausiai kenkia Bažnyčios misijos veiksmingumui – Evangelijos žinios ideologizavimą, per didelį dėmesį sutelktą į pačios struktūros veikimą, o ne į Evangelijos žinią, klerikalizmą, dėl kurio nesugebama prabilti į žmogaus širdį. Bažnyčia neturi būti suvokiama kaip institucija, sutelkusi visas jėgas į savo įvaizdžio gerinimą; Bažnyčiai yra skirta misija išeiti iš savęs, nešti Jėzų žmonėms, liudyti jo artumą ir meilę. Popiežius dar kartą prašė viso žemyno ganytojus labiau įtrukti į evangelizavimo misiją pasauliečius, didelį dėmesį skirti jaunimui – naujai Bažnyčios ir visuomenės kartai, o ypač evangelizuoti su džiaugsmu ir aistra, nežiūrėti į misiją tik kaip į atliekamą darbą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.