2017-09-07 14:33:00

Påven till Latinamerikanska biskopsrådet: Tjäna passionerat


Påven Franciskus mötte Latinamerikanska biskopsrådet CELAMS verkställande kommitté på torsdagskvällen och talade till dem om vikten av att de utför sin tjänst och mission med glädje och iver. En evangeliseringsiver, en passion som idag ofta saknas. Det handlar om att göra allting från hjärtat. Det krävs en passion som den som två unga älskande par eller visa åldringar har – en passion som gör idéer till genomförbara utopier och en passion som gör oss ständiga pilgrimer i våra kyrkor.

Påven anförtrodde CELAM och alla kyrkor som står under rådet i Latinamerika och Karibien till Jungfru Marias beskydd, Vår Fru av Guadalupe och Vår Fru av Aparecida och uttryckte sin visshet om att Gud sänder ett ljust sken över alla människors liv. 
All the contents on this site are copyrighted ©.