2017-09-07 13:39:00

Påven till Colombias myndigheter: Lyssna till de fattiga


Påven Franciskus landade på flygplatsen i Colombias huvudstad Bogotà på eftermiddagen lokal tid onsdagen den 6 september. Efter välkomstceremonin där landets president Juan Manuel Santos Calderón tog emot påven åkte påven till den apostoliska nuntiaturen för ett privat kvällsmål. Torsdagen den 7 september inleddes påvens program på morgonen då han tog sig till presidentpalatset ”Casa de Nariño” för möte med landets myndigheter, diplomatiska kår och representater för civilsamhället och till dem höll påven resans första tal.

Påven tackade presidenten för inbjudan att besöka landet just i detta historiska ögonblick. Han sa att liksom sina företrädare salige Paulus VI och helige Johannes Paulus II vid deras besök i landet önskar att dela sin tro med colombianerna, tron som är starkt rotad i detta land, och hoppet, som bor i deras hjärtan. Endast genom tro och hopp kan man övervinna svårigheter och bygga upp ett hemland för alla colombianer.

Sedan talade påven om hur landet har välsignats på många sätt, som med den frikostiga och vackra naturen och biologiska mångfald, som dock kräver en respektfull vård. Colombia är det land som har näst störst biologisk mångfald i hela världen underströk påven och sa att när man reser genom detta land kan man förstå och se Guds godhet. Även landets kultur är lika livfull med starka mänskliga värden som generositet, mod och beslutsamhet vid motgångar.

Påven uppskattar åtgärder som har gjorts de senaste tiotals åren mot beväpnat våld och för att söka vägar till försoning och uppmuntrar till en väg framåt till en möteskultur. En möteskultur som bör sättas i centrum inom all politisk, social och ekonomisk aktivitet för människan och det gemensamma bästa. Denna kan hjälpa till att undvika frestelsen att hämnas och se till kortsiktiga presonliga intressen. Ju mer krävande vandringen på fredens och förståelsens väg är desto större måste våra ansträngningar för ömsesidig förståelse vara, för att hela sår, bygga broar, stärka relationer och stödja varandra (jfr Evangelii Gaudium, 67).

Här talade påven om landets motto som är Frihet och ordning och att dessa två ord lär oss allt. Låt oss inte glömma bort att ojämlikhet är grunden till sociala missförhållanden, sa påven och uppmuntrade sina lyssnare att se till alla dem i samhället som idag är utstötta och marginaliserade. Alla behövs i skapandet av ett samhälle. Sann rikedom är mångfald. Vi ska blicka mot de svagaste, de förtryckta och misshandlade, dem som inte får sina röster hörda antingen för att den har tagits från dem eller aldrig har getts till dem eller för att de ignoreras. Colombia behöver allas deltagande för att bygga en hoppfull framtid.

Kyrkans mission är fred, rättvisa och allas bästa och kan hjälpa landet att växa. Påven talade sedan om vikten av familjen där vi lär oss att trots olikheter leva med varandra och tillhöra varandra. Jag ber er vara snälla att lyssna till de fattiga och dem som lider, fortsatte påven. Av dem kan vi lära oss sanna lektioner i livet, mänsklighet och värdighet för att de förstår verkligen orden som uttalas av den som dog på korset.

Påven avslutade sitt tal till Colombias myndigheter med att de alltså har en fin och ädel mission framför sig om än en svår uppgift och citerade landets poet Gabriel García Márquez i sitt tacktal då han fick Nobelpriset 1982: Trots detta, inför förtryck, plundring och övergivenhet svarar vi med livet. Vare sig översvämningar eller plågor, hungersnöd eller katastrofer, eller tillochmed de oändliga krigen genom århundradena, har kunnat dämpa livets uthålliga fördel över döden. En fördel som både ökar och accelererar. Poeten talar om en ny livsutopi där ingen kan bestämma över andra hur de ska dö, om kärlek och glädje och där utelämnade folk får en andra chans på jorden.

Det har funnits så mycket hat och hämnd genom århundradena, sa påven och att han ville komma till landet för att säga att de inte är ensamma, utan att han tillsammans med många vill hjälpa dem att ta stegen mot försoning och fred. Påven avslutade med att säga att han ber för det nuvarande och framtida Colombia.
All the contents on this site are copyrighted ©.