2017-09-07 19:15:00

Pranciškus Kolumbijos katalikams: apkabinu jus visus


Pasibaigus vizitui Kolumbijos prezidentūroje, popiežius Pranciškus aplankė Bogotos katedrą. Prie katedros popiežių pasitiko Bogotos meras ir jam įteikė simboliškus miesto raktus. Katedroje valandėlę privačiais pasimeldęs prie Dievo Motinos paveikslo ir kartu su katedroje buvusiais tikinčiais sukalbėjęs Švč. M. Marijos litaniją, popiežius perėjo į prie katedros prigludusius arkivyskupo rūmus ir iš jų balkono kreipėsi į aikštėje susirinkusias dešimtis tūkstančių žmonių, daugiausia jaunimo, iš visos Kolumbijos.

Brangieji broliai ir seserys, šios mylimos šalies gyventojai. Kreipiuosi į visus – vaikus, jaunimą, suaugusius ir senus žmones, kreipiuosi kaip tas, kuris nori jums skelbti viltį, kad nepasiduotumėte sunkumams, kad neleistumėt smurtui jus slėgti, kad blogis nenugalėtų. Mes tikime Jėzų, tikime jo nesibaigiančia meile ir gailestingumu. Jis visiems laikams nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Jis ir dabar padės naują gyvenimą pradedančiai jūsų šalies visuomenei.

Popiežius ragino kolumbiečius su tikėjimu ir viltimi imtis savo šalies visuomenės atnaujinimo, kad jos gyvenimas būtų teisingas, stabilus ir vaisingas. Eikite pas Viešpatį,  pasitikėkite juo, jis jus palaikys ir drąsins kuriant susitaikinimą ir taiką. Dievas jus visus telaimina. Aš jus visus apkabinu – visus ir kiekvieną – ypač tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Visi esate mano širdyje.

Dar vienas ketvirtadienio priešpietinės popiežiaus vizito Kolumbijoje programos įvykis buvo susitikimas su vyskupais, vykęs Bogotos arkivyskupo rūmuose. Kai jis prasidėjo vietos laiku buvo po 11 val. (Lietuvos laiku po 19). Šventasis Tėvas šalies ganytojams pasiūlė ilgoką meditaciją apie tai kaip Bažnyčiai būti „Pirmojo žingsnio sakramento sergėtoja“. „Ženkime pirmą žingsnį“ – tai šios popiežiaus kelionės motto. Tačiau iš tiesų ne mes, o Dievas visada žengia pirmą žingsnį, pirmas myli ir pirmas išeina mūsų pasitikti. Bažnyčios užduotis, pasak Pranciškaus, šį „pirmoji žingsnio sakramentą“ padaryti regimą šiandieninės visuomenės, susitaikinimo trokštančios Kolumbijos gyvenime. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.