2017-09-06 16:46:00

Mirė kard. Carlo Caffarra


Trečiadienį Bolonijoje mirė buvęs šios Bažnyčios ganytojas kardinolas Carlo Caffarra, plačiai žinomas moralinės teologijos specialistas, aktyvus diskusijų šeimos etikos temomis dalyvis.

Carlo Caffarra gimė 1938 m. šiaurės Italijoje. 1961 m. buvo įšventintas Fidencos vyskupijos kunigu. Romoje Grigaliaus universitete studijavo kanonų teisę; lankė Popiežiškąją Šv. Alfonso moralinės teologijos akademija; apgynė doktoratą. Grįžęs į vyskupiją kurį laiką dirbo parapijos sielovadoje vikaru ir dėstė kunigų seminarijoje. Vėliau pakviestas dėstyti į Šiaurės Italijos universitetą ir Švč. Širdies katalikų universitetą Milane. Aktyviai įsijungė į diskusijas, vykusias po Pauliaus VI enciklikos „Humanae vitae“ paskelbimo. Popiežius Jonas Paulius II kunigą Caffarra paskyrė pirmuoju 1981 m. Romoje, prie Laterano universiteto įkurto Santuokos ir šeimos studijų instituto vadovu.

1995 m. popiežius Jonas Paulius II kun. Carlo Caffarra paskyrė šiaurės – rytų Italijos Ferrara-Comacchio arkivyskupu, o 2003 m. – Bolonijos arkivyskupu. 2006 m. popiežius Benediktas XVI jį paskyrė kardinolų kolegijos nariu. Bolonijos arkivyskupijai jis vadovavo iki 2015 m. spalio.

Kard. Carlo Caffarra aktyviai dalyvavo 2014 m. ir 2015 m. vykusiose šeimai skirtose Vyskupų Sinodo asamblėjose; kritiškai vertino kai kurias Sinodo išvadas.

Velionio kardinolo laidotuvės vyks Bolonijos katedroje šeštadienį, rugsėjo 9 d. Savo pirmtaką išlydės dabartinis Bolonijos arkivyskupas Matteo Zuppi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.