2017-09-06 16:37:00

Kard. P. Parolin: Popiežius padės Kolumbijai susitaikinti


„Ženkime pirmą žingsnį“ – tai ką tik prasidėjusios popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės motto, o kartu ir raginimas po ilgo karo drąsiai kurti sutaikintą visuomenę. Tai raginimas, kurį kolumbiečiai šiomis dienomis ne kartą girdės iš Šventojo Tėvo lūpų. Popiežiaus kelionė vyksta labai svarbiu naujųjų laikų Kolumbijos istorijos metu – po kelis dešimtmečius trukusio pilietinio konflikto, palikusio tūkstančius žuvusių, sugriautą šalies socialinį gyvenimą, išbalansuotą ekonomiką, šiemet buvo pasirašyta taikos sutartis, į kurią visuomenės dauguma žiūri kaip didelį šansą pradėti naują normalų gyvenimą. Apie popiežius kelionę ir ypač ypatingą istorinį kontekstą, kuriame Pranciškus keliauja į Kolumbiją, interviu Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriato tarnyboms davė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin, kuris, kaip artimiausias popiežiaus bendradarbis, lydi jį visose apaštališkosiose kelionėse.

Vizitas Kolumbijoje yra visų pirma ganytojiškas, kaip ir visos popiežiaus kelionės į visas šalis, tad ir jo pagrindinis tikslas ar intencija – stiprinti brolių tikėjimą, padrąsinti juos daryti artimo meilės darbus ir gyventi krikščioniška viltimi, - sakė kardinolas. Tačiau ši kelionė į Kolumbiją vyksta ypatingu šios šalies gyvenimo metu, kuris ir kelionę padaro ypatingą, nes visai neseniai prasidėjo taikos procesas, po penkių dešimtmečių konflikto ir smurto. Popiežius, kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojas ir kaip dvasinis lyderis, nori prisidėti prie šio proceso, padrąsinti, kad po tokios daugybės gedulo, griovimo, kančios kolumbiečių tauta, Kolumbijos valstybė, pagaliau pradėtų gyventi santarvėje ir taikoje.

Neseniai buvo pasirašyta taikos sutartis. Tačiau negana ją pasirašyti, bet reikia įvykdyti tai, dėl ko buvo susitarta. Taikos sutarties pasirašymas yra labai svarbus atspirties taškas, tačiau vien jo negana. Laukia labai ilgas kelias, kuriuo reikia eiti kiekvieną dieną ir kuriuo visi turi eiti, visi mintimis ir širdimi turi trokšti juo eiti. Manau, sakė kardinolas, kad čia ir glūdi labai svarbi Bažnyčiai skirta užduotis – visomis išgalėmis remti dabar prasidėjusį susitaikinimo procesą. Pasak kardinolo Parolino, susitaikinimo procese fundamentaliai svarbus yra sugebėjimas atleisti. Kaip tik čia ir atsiveria Bažnyčiai skiriama labai svarbi užduotis – skelbti atleidimą, padėti žmonėms prašyti atleidimo ir atleisti.

Gydyti širdis, tvarstyti žaizdas, skelbti viltį – tai pagrindinės vertybės, be kurio nebūtų įmanoma eiti pirmyn susitaikinimo ir taikos keliu, sakė kardinolas ir atkreipė į dėmesį, kad šios popiežiaus kelionės motto – raginime „ženkime pirmą žingsnį“ – pavartota daugiskaita. Tai reiškia, kad visi turi jaustis atsakingi už šią kelionę, už ši procesą, už šio tikslo siekimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.