2017-09-05 10:34:00

Popiežiaus žinia Kolumbijai: atvykstu kaip vilties ir taikos piligrimas


„Brangioji Kolumbijos tauta, netrukus lankysiuos jūsų šalyje. Atvyksiu kaip vilties ir taikos piligrimas“, - sakė popiežius Pranciškus trumpoje vaizdo žinioje, kurią iki popiežiaus kelionės likus porai dienų, perdavė Kolumbijos televizijos kanalai.

Popiežius tarė padėkos žodį Kolumbijos prezidentui, taip pat visiems kas prisidėjo prie šios jo kelionės organizavimo ir visai šalies visuomenei, pas kurią jis jau netrukus atvyks.

Šios kelionės motto: „Ženkime primą žingsnį“. Jis primena, kad imantis kiekvienos veiklos ir pradedant kiekvieną projektą visada reikia žengti primą žingsnį. Visada reikia žengti pirmą žingsnį kai mylime, kai tiesiame tarp mūsų tiltus, kai ugdome broliškumą. Žengti pirmą žingsnį – tai išeiti iš savęs ir eiti susitikti su kitu žmogumi, ištiesti jam ranką, palinkėti jam taikos. Linkėti tos taikos, kurios Kolumbija jau daug metų trokšta ir kurią stengiasi sukurti. Taika – primena popiežius – tai sugebėjimas žiūrėti vieniems į kitus, bendrauti vieniems su kitais kaip broliai, o ne kaip priešai. Nes juk visi esame to paties mus mylinčio ir guodžiančio Tėvo vaikai.

Kolumbijoje transliuotame įraše popiežius taip pat sakė, kad jam bus garbė aplankyti šią savo istorija, kultūra ir tikėjimu turtingą šalį, kurios gyventojai ištvermingai siekia, kad ji būtų darnos ir brolybės žemė, kurioje Evangelija būtų pažįstama ir mylima, kur žmonės vienas kitą vadintų broliais ir seserimis ir būtų pasiryžę tokią tarpusavio darną saugoti ir ginti. Šiandien pasauliui reikia taikos ir dialogo. Taip pat ir Bažnyčia yra pašaukta prie to prisidėti, kviesdama susitaikinti su Dievu ir su broliais, taip pat ir su kūrinija, kuri yra Dievo kūrinys, o mes jį aklai išnaudojame.

Atvykdamas pas jus norius kiekvieną broliškai apkabinti ir kad kiekvienas mano apkabinime pajustų Viešpaties paguodą ir gerumą. Artimiausiomis dienomis noriu kartu su jumis, brangūs kolumbiečiai, džiugiai dėkoti Viešpačiui. Jau dabar jus su meile apkabinu; telaimina jus Viešpats ir savo užtarimu jus telydi Švenčiausioji Mergelė Marija. Ačiū ir iki pasimatymo! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.