2017-09-05 10:56:00

Iš Pranciškaus pratarmės knygai apie Motiną Teresę


Prieš metus, 2016 metų rugsėjo 4-ąją, šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus šventąja paskelbė Motiną Teresę. Ši kanonizacija įvyko Gailestingumo Jubiliejaus metais, Gailestingumo darbininkų ir savanorių dieną. Ir iš tiesų, sunku atrasti kitą gailestingumo darbininką, kaip Motina Teresė.

Šia proga primename popiežiaus Pranciškaus pratarmę knygai „Motina Teresė iš Kalkutos. Mylėkime nemylimus“, kuri buvo išleista 2016 metų vasarą. Joje surinkti anksčiau neskelbti Motinos Teresės pasisakymai ir atsakymai į klausimus.

Pratarmėje Pranciškus primena vieną Motinos Teresės pasakymą, jog Bažnyčia nėra nevyriausybinė organizacija, kuri dirba pagal projektą. Ji dirba dėl Kristaus ir dėl vargšų, kuriuose Kristus gyvena. Popiežius pateikė penkis raktinius žodžius, kurie, pasak jo, perteikia tai, kaip gyveno Motina Teresė.

Pirmiausia, tai malda. Motina Teresė mus kviečia nenuilstamai semtis iš Meilės šaltinio, nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus, esančio Eucharistijoje, kad turėtume jėgų jam padėti skurdžiausiuose tarp skurdžiausių, džiugia širdimi. Motina Teresė, primena Šventasis Tėvas, savo dieną pradėdavo dalyvavimu Šventosiose Mišiose ir užbaigdavo sakramentinio Jėzaus pagarbinimu. Nepamirškime ir mes su savimi nešiotis mažą Evangeliją kišenėje, perskaityti puslapį, pasinerti į jo pasakojimą. „Bandykime įžengti į Jėzaus mintis ir jausmus, kalbėkime su juo, prašykime Jo Dvasios malonės: tokiu būdu tapsime vyrais ir moterimis, kurie žinos gyvenimo skonį ir mokės dovanoti naują žvilgsnį sutiktiems savo kelyje“, rašo popiežius.

Kitas raktas yra artimo meilė. Tai reiškia artintis prie tų, kuriuos sutinkame ar matome kasdien, pajusti užuojautą paskutiniams kūne ir dvasioje, tapti Dievo švelnumo liudytojais. Tai bus įmanoma, jei kitų poreikius ir žaizdas įsileisime į savo širdį, kalbėsime su Kristumi ir leisime jam apsigyventi mumyse.

Trečias raktas yra veiklus gailestingumas. Gailestingumo Jubiliejaus kontekste popiežius Pranciškus priminė kūno ir dvasios gailestingumo darbus, kuriems Bažnyčia nuolatos kviečia. Reikia apie juos mąstyti, žadinti prie skurdo dramos pripratusias sąžines. Būtent gailestingumo darbai parodo ar esame Kristaus mokiniai. Tarp gailestingumo darbų kūnui yra alkstančių pavalgydinimas, ištroškusių pagirdymas, nuogų aprengimas, svetimšalių priėmimas, ligonių slaugymas, kalinių lankymas, mirusių palaidojimas. Tarp gailestingumo darbų dvasiai yra patarimas abejojančiam, nežinančio pamokymas, nusidėjėlio perspėjimas, kenčiančio paguodimas, įžeidimų atleidimas, keikiančių pakentimas, malda Dievui už gyvus ir mirusius. „Motina Teresė šį Evangelijos puslapį padarė savo gyvenimo vadovu, savo šventumo keliu, tokiu jis gali tapti ir mums“, priduria Pranciškus.

Ketvirtasis raktinis žodis yra šeima. Motina Teresė daug kalbėjo apie šeimą, ypač mamas, kurios yra tarsi šeimos širdis. Jaunuoliai gauna daug žaizdų, kai nėra šeimos. Ir kartais buvimas mama yra sunkus kryžius.

Šeimoje, rašo popiežius, iš tėvo ir mamos išmokstame šypsotis ir atleisti vienas kitam, aukotis dėl kito, dovanoti, melstis, kentėti ir džiaugtis kartu. Pranciškus pacitavo Motinos Teresės žodžius apie tai, kad meilė, bendrystė ir darbas šeimoje yra didžiausia dovana, kurias jos gali duoti Bažnyčiai.

Paskutinysis popiežiaus Pranciškaus pratarmėje paminėtas raktas yra jaunuoliai, į kuriuos jis kreipėsi tokiais žodžiais: „visų jaunuolių prašau neprarasti vilties, neleisti, kad iš jų rankų būtų pavogta ateitis. Likite Viešpatyje ir mylėkite taip, kaip Viešpats jus myli, būkite tiltų statytojais, kad įveiktumėte pasidalijimo, atmetimo, vienas kitų baimės logiką, patarnaukite vargšams, drąsiai priimkite gyvenimą, kuris yra Dievo dovana. Skriskite aukštai, kaip erelis, Motinos Teresės gimtojo krašto simbolis“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.