2017-09-04 07:07:00

2017 metų Ateitininkų vasara Berčiūnuose


Rugpjūčio 25-29 d.d. Berčiūnų ateitininkų stovyklavietėje vyko ateitininkų moksleivių vasaros Akademija „Plačiai atmerktos akys“, kurioje dalyvavo virš 100 jaunuolių. Jie susipažino su žiniasklaidos misija, principais, įtaka visuomenei, jos veikimo pobūdžiu bei žurnalistikos deontologinių ir etikos principų pažeidimais. Akademijoje paskaitas skaitė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Andrius Gudauskas, žurnalistas, visuomenininkas, politikos ir kultūros apžvalgininkas Vidmantas Valiušaitis, „Žinių radijo“ laidų vedėjas Aurimas Perednis, internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja Rosita Garškaitė, kun. Povilas Narijauskas, Marijos radijo direktorius ir kiti. Popietėmis vyko intelektualinės dirbtuvės-diskusijos, kuriose ateitininkų jaunimas su paskaitininkais diskutavo apie žiniasklaidos verslą, manipuliacijas, moralią žiniasklaidą, katalikiškos žiniasklaidos svarbą šiandienos visuomenėje. Akademijoje šv. Mišias aukojo vysk. Jonas Kauneckas, kunigai: Nerijus, Domingo, Povilas ir Tomas. Pamoksle jie savo ruožtu atkreipdavo dėmesį į vieną ar kitą žiniasklaidos elgesio moralinį aspektą ir atitinkamo elgesio pasekmes. Vakarais vykdavo pramoginės programos, aptarimai. Kaip Vatikano radijui sakė ateitininkų Akademijos programų vadovė Rūta Pilkytė, „Akademijoje ugdoma Lietuvos ateitis. Todėl svarbu, kad moksleiviai nebijotų „skelbti nuo stogų“ Katalikų Bažnyčios mokymą įvairiais klausimais, mokėtų argumentuotai reikšti savo mintis. Paskaitų, diskusijų metu moksleiviai suvokia, kad žiniasklaida- tai ne tik interesų kovos laukas ir provokuojančios antraštės, bet ir galimybė užmegzti dialogą tarp skirtingai mąstančių žmonių. Tai puiki galimybė drauge atrasti bendrus sprendimus ir kartu atsakingai kurti žmoniškesnius santykius ir žmoniškesnę visuomenę.“

Norisi tikėti, kad naujoji moralią žiniasklaidą nusiteikusių atstovauti jaunimo karta paruoš ir priims žurnalistų Deontologijos ir etikos chartiją ir, tikriausiai, tokiu būdu pagelbės žiniasklaidos savireguliacijos mechanizmui tapti veiksmingesniu, o žiniasklaidą- labiau atsakinga.

Tokios ateitininkų Akademijos organizuojamos triskart per metus kuriai nors visuomenės aktualiai temai aptarti.

Verta prisiminti, kad šiemet Berčiūnų stovyklavietėje liepos 16 d. - rugpjūčio 6 d. vyko dvi jaunųjų ateitininkų stovyklos „Laisvės kelyje“, kuriose dalyvavo arti 400 dalyvių. Visos šiemetinės ateitininkų programos skiriamos Lietuvos valstybės atkūrimo – Lietuvos respublikos šimtmečio Jubiliejui pasiruošti. Kaip Vatikano radijui sakė Miglė Viselgaitė, „per simuliacinius žaidimus, nukeliančius dalyvius į reikšmingus Lietuvai istorinius įvykius, per pamokėles, kūrybingas vakaro programas jauni žmonės buvo ugdomi tarnauti Tėvynei. Stovyklautojai susipažino su poetu ateitininku Kaziu Bradūnu, palaimintuoju arkiv. Teofiliu Matulioniu, ateitininke Dievo tarnaite Adele Dirsyte. Kiekvieną dieną jaunimas dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo stovyklos kapelionai kun. Domingo Avellaneda ir kun. Mindaugas Sabonis.“

Stovyklose, kaip ir Akademijoje, jaunimui nuoširdžiai talkino diak. Gabrielius Satkauskas, klierikai Sigitas Jurkštas, Marius Boreiša ir Gediminas Kasperavičius.

Be to, reikia pažymėti, kad šiemet Berčiūnų ateitininkų stovykla švenčia savo XXV metų Jubiliejų. Kaip Vatikano radijui sakė Miglė, „šios sukakties paminėti rugpjūčio 11-13 dienomis susirinko 70-t.y. penktadalis- prie stovyklų organizavimo prisidėję tiek seni veteranai, tiek jauni vadovai. Jubiliejaus šventė prasidėjo atsiminimų vakaru, kuriame skambėjo dainos, eilėraščiai ir nuotaikingi pasakojimai iš stovyklų.“ Sekmadienio mišias aukojo Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas, kuris pamoksle pasidžiaugė ateitininkų sutelktu sugebėjimu organizuoti brandžias programas bei stovyklas. Ganytojas padrąsino garbingai tęsti ateitininkijos pirmtakų – tėvų kūrėjų tradicijas, visuomenės gyvenimą paženklinant šviesiomis viltingomis spalvomis. Vatikano radijui Jubiliejinės stovyklos ir Akademijos spiritus movens diakonas Gabrielius Satkauskas, „Jubiliejinėje stovykloje ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į Adelės Dirsytės asmenybę. Dalyviams pristačius A. Dirsytės iškilų gyvenimą, buvo sutelkta komanda, kuri padės toliau parengti jos beatifikacijos bylą,“- Vatikano radijui kalbėjo diakonas Gabrielius.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys
All the contents on this site are copyrighted ©.