2017-09-02 16:49:00

Savaitė Lietuvoje (rugsėjo 2)


Kastantas Lukėnas

Penktadienį drauge su Trakinių atlaidais prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. Šiais metais pažymimas Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus. Šia proga popiežius Pranciškus suteikė Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai garbingą bazilikos titulą. Trakų bazilika yra aštunta Lietuvoje, pagerbta mažosios bazilikos statusu. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas džiaugdamasis ypatingu Šventojo Tėvo dėmesiu sakė: „Suteikdamas Trakų bažnyčiai bazilikos titulą, popiežius pabrėžia ypatingą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, vaidmenį Lietuvos istorijoje. Nuo Vytauto laikų Dievo Motina čia užtaria savo vaikus, lydi sulaukusius sėkmės ir guodžia patiriančius sunkumų. Šventasis Tėvas ragina mus grįžti pas savo Motiną ir drąsiai, su pasitikėjimu nešti jai savo prašymus.“ Arkivyskupas kvietė atvykti į Trakus, prašyti taikos tėvynei Lietuvai ir visam pasauliui. Malonėmis garsėjantis Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

Šeštadienį iš Aušros Vartų į Trakus keliavo jaunieji piligrimai, vadovaujami vyskupo Arūno Poniškaičio. Šį 35 kilometrų jaunimo žygį jau 11-tą kartą organizuoja Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras. Piligrimystės tradicija iš Aušros Vartų į Trakus yra seniausia Lietuvoje, ji pradėta prieš keturis šimtmečius.

Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių diena daug kur paminėta pamaldomis. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė akademinę bendruomenę pradėti mokslo metus Mišiomis prie Išminties šaltinio. Ganytojas sakė: „Dievas <…> nori, kad gyventume iš visos širdies, bet kartu – kad pažintume savo širdį, tikrovę ir Jį patį, visų dalykų Kūrėją. <…> Kad pažinimas būtų kelias, kuris veda į gyvenimą, kuriame jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“.

Vilniaus arkivyskupija praneša apie stiprinamas akademinės sielovados pajėgas. Paskyrimus įsitraukti į akademinę sielovadą gavo šeši jauni kunigai. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė kalbina Vilniaus akademinės sielovados koordinatorių kun. Mindaugą Bernotavičių. Jis pasakoja apie numatomas programas, rekolekcijas bei iniciatyvas, skirtas Vilniuje studijuojantiems jaunuoliams. Pavyzdžiui, sumanyta taikyti užsienio praktiką – studentai patys taps misionieriais; akademinei sielovadai bus taikomas Atsinaujinimo dienų formatas; studentams skirtos Mišios bus siejamos su teminiais susitikimais bei tarnystėmis; bus siekiama koordinuoti ateitininkų, pranciškoniškojo jaunimo, kitų vienuolijų, judėjimų bei grupių jaunimui siūlomą katalikišką veiklą.

Nuo rugsėjo 1-osios Vilniaus „Versmės“ katalikiškajai gimnazijai suteiktas naujas vardas – ji tapo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija. Šioje katalikiškoje gimnazijoje taikoma seserų asumpcionisčių ugdymo tradicija, joje mokosi ir vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Pal. T. Matulionio vardas atspindi gimnazijos kryptį bei misiją, jos priklausymą ne tik Lietuvos švietimo bendruomenei, bet pasaulio katalikiškų mokyklų tinklui.

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį piligrimų eisenomis į Šiluvą minėta Padėkos už laisvę diena. Šie prieš keturis dešimtmečiu Eucharistijos bičiulių pradėti piligrimų žygiai yra taip pat įžanga į didžiuosius Šilinių atlaidus. Į Šiluvą žygiavo dvi piligrimų eisenos nuo Dubysos ir nuo Tytuvėnų, vadovaujamos Kauno ir Šiaulių vyskupijų ganytojų. Arkivyskupas Lionginas Virbalas Padėkos už laisvę Mišiose kvietė apmąstyti klausimą: kas man yra Jėzus? Pasak ganytojo, atsakydami į šį klausimą ne vien išsiaiškiname asmeninį santykį su Juo. Drauge apsisprendžiame, kokį pasaulį ir kokiomis priemonėmis norime kurti: ar laisvą, gerbiantį kiekvieną žmogų, puoselėjantį kūriniją, kuriantį bendrystę bei solidarumą. Homilijoje primintas ir pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimo liudijimu duotas atsakymas. Į Šiluvą atvyksiantiems maldininkams užtarimo maldos slėpinį padės išgyventi ir pal. Teofiliaus relikvijos, atlaidų proga atgabentos į šventovę didžiajame relikvijoriuje.

Raseinių rajono savivaldybė praneša apie Šiluvoje naujai įrengtą apvažiavimą, atlaidų metu leisiantį išvengti spūsčių Šiluvos centre.

Praėjusį sekmadienį Vilniuje pašventintas atgautasis pranciškonų konventualų vienuolynas. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Matas Baltrukevičius svarsto apie šį įvykį viešųjų ryšių požiūriu. Viena vertus, jis pabrėžia vienuolių nuosavybės grąžinimo teisėtumą ir kritikuoja viešojoje erdvėje ne kartą skambėjusius priekaištus dėl to, kad Lietuvoje besidarbuojantys pranciškonai konventualai yra lenkų kilmės. Kita vertus, autorius apgailestauja dėl nukentėjusio vienuolių įvaizdžio žiniasklaidoje eskaluojant skandalą, kai š vienuolyno patalpų iškeldintas barą „7 Fridays“.

„Bernardinai.lt“ dienraščiui pradedant naują sezoną Saulena Žiugždaitė kelia klausimą „Ar įmanoma krikščioniška žurnalistika?“. Autorė pastebi skirtingas nuomones bei lūkesčius: yra manančių, kad prasmingiau turėti katalikišką portalą, mobilizuojantį bendruomenę svarbiais politiniais klausimais. Ji pabrėžia, kad dienraštis nėra viešųjų ryšių priemonė ar tiesioginės evangelizacijos projektas. „Bernardinai.lt“ dienraštyje puoselėjama vizija būti atvira dialogo ir diskusijų erdve, kurti aplinką, kurioje, išlaikant pagarbą, bendraujama ne vien su savo aplinkos atstovais.
All the contents on this site are copyrighted ©.