2017-09-02 16:42:00

Popiežius Korėjos religiniams lyderiams: žodžiais ir pavyzdžiu prieš neapykantos retoriką


„Pasaulis turi išgristi balsą tos daugybės žmonių, kurie atmeta karą, kurie meldžiasi už santarvę tarp žmonių ir bendruomenių, tarp tautų ir valstybių“, sakė popiežius Pranciškus šeštadienį Vatikane priimdamas Korėjos religinių lyderių tarybos narius, su kuriais buvo susitikęs prieš trejus metus, 2014 m. vasarą lankydamasis Seule.

„Religijų lyderiai turi pareigą skelbti taiką, liudyti ją smurtą atmetančiu, romiu gyvenimo stiliumi; savo žodžiais jie turi prieštarauti tiems, kas grasina ir nori įvaryti baimės; savo darbais jie turi priešintis neapykantos retorikai“.

Popiežius savo svečiams iš Korėjos priminė, kad Katalikų Bažnyčia Vatikano II Susirinkimo metu pradėjo tarpreliginį dialogą su kitomis tikybomis. Ir nors dialogo kelias ne visada lengvas, Bažnyčia yra pasiryžusi juo eiti, suprasdama, kad skirtingų tikybų išpažinėjų tarpusavio kontaktai, susitikimai, bendradarbiavimas atitinka Dievo valią, o tuo pačiu jais pasitarnaujama bendram gėriui ir taikai. Popiežius Pranciškus taip pat pabrėžė, kad skirtingų religijų išpažinėjų ir bendruomenių lyderių dialogas turi būti atviras ir pagarbus: turi būti atviras – tai yra dialogo dalyviai turi bendrauti nuoširdžiai, nieko nenutylėdami; turi būti pagarbus – nes pagarba pašnekovui yra ir dialogo sąlyga ir kartu jo tikslas. „Pasaulis žiūri į mus ir mus ragina bendradarbiauti tarpusavy ir su visai geros valios žmonėmis. Pasaulis laukia iš mūsų atsakymo ir mūsų įsipareigojimo įvairiose srityse – ginant žmogaus asmens orumą, kovojant su badu ir skurdu, kuris dar slegia labai didelę dalį žmonijos, atmetant smurtą, ypač su jokiu tikru religingumu nesuderinamą smurtą Dievo vardu, taip pat padedant spręsti neteisingumo, moralinio nuosmukio, šeimos netvarumo, ekonominės ir ekologinės krizės, o taip pat vilties stygiaus sukeliamas problemas“, - kalbėjo popiežius šeštadienį susitikęs su Korėjos religinių lyderių taryba. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.