2017-09-01 15:56:00

Religijų atstovai Expo 2017: rūpinkimės mūsų bendrais namais


Rugsėjo 1-ąją minėtos Maldos už kūriniją dienos išvakarėse, ketvirtadienį rugpjūčio 31-ąją, Kazachstano sostinėje Astanoje buvo surengtas religijų atstovų susitikimas, pavadintas: „Visi kartu rūpinamės mūsų bendrais namais“. Susitikimas buvo surengtas šiemet nuo birželio 10 iki rugsėjo 10 Astanoje vykstančios pasaulinės parodos – Expo 2017 – kontekste. Jame dalyvavę religijų atstovai paskelbė bendrą pareiškimą, kurį Katalikų Bažnyčios vardu pasirašė Tarnavimo žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kard. Peteris Turksonas, Pasaulinės Bažnyčių tarybos vardu – jos atstovė, anglikonė Clare Amos, rabinas Daniel Sperber ir imamas Yahya Sergio Pallavicini.

Šiemet Astanoje vykstančios pasaulinės parodos tema: „Ateities energija“, dėl to ir religijų atstovų bendrame pareiškime kalbama apie atsakomybę specifinėje, bet tuo pat metu labai plačioje energijos resursų naudojimo sferoje. Iniciatyvos, kurių religinės bendruomenės ėmėsi per pastaruosius keletą metų, parodė, kad religijose glūdi labai didelis potencialas, kad tikėjimas gali būti labai svarbus stimulas, skatinantis ginti ir saugoti kūriniją - mūsų visų bendrus namus, - sakoma pareiškime. Religinės ir moralinės vertybės, visų pirma įsakymas nekenkti ir nedaryti žalos, taip pat solidarumo skatinimas ir reikalavimas vadovautis teisingumu turi įkvėpti tikinčiųjų mintis ir veiksmus siekiant labiau rūpintis gamta, taip pat ir mūsų seserimis ir broliais, ypač pažeidžiamiausiais ir tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Bendro pareiškimo autoriai kreipias į valstybes ir jas ragina atsisakyti tų plataus masto energetinių projektų, kurie galėtų turėti neigiamų ekologinių ir socialių pasekmių. Valstybės taip pat raginamos kovoti su spekuliacija energetikos srityje, neremti didžiausio pelno siekiančių trumpalaikių projektų. Pareiškime taip pat kategoriškai smerkiamas energijos išteklių naudojimas branduolinių ginklų gamybai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.