2017-09-01 13:06:00

Naujasis Meksikos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus


Penktadienio rytą popiežiaus privačioje audiencijoje buvo priimtas naujasis Meksikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Jaime Manuel del Arenal Fenochio. Įteikęs  Šventajam Tėvui savo šalies vadovo pasirašytus skiriamuosius raštus, naujasis ambasadorius oficialiai pradėjo savo misiją Vatikane.

Nuo dabar Meksikai atstovaujantis ambasadorius gimė 1953 m. Ispanijoje baigęs teisės studijas dėstė keliose Meksikos aukštosiose mokyklose, nuo 2007 iki 2013 m. vadovavo Meksikos kultūros institutui Madride, o pastaruosius ketverius metus iki paskyrimo ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, buvo Meksikos ambasadorius Ekvadore.

Meksika, panašiai kaip ir daugelis kitų Lotynų Amerikos šalių, nepriklausoma valstybe tapo devynioliktojo amžiaus pradžioje vykusių pasipriešinimo ispanų valdymui judėjimų dėka. Vienu pagrindinių Meksikos nepriklausomybės tėvų laikomas kunigas Miguel Hidalgo, vadovavęs 1810 m. rudenį prasidėjusiam vietinių gyventojų, taip pat ir indėnų, sukilimui. 1813 m. buvo paskelbta Meksikos nepriklausomybė, kurią Ispanija formaliai pripažino 1821 m.

Nors vienas nepriklausomos valstybės tėvų buvo katalikų kunigas, Bažnyčios ir valstybės santykiai per pastaruosius du Meksikos istorijos šimtmečius nebuvo visada geri, o kai kuriais laikotarpiais tikintieji ir ypač ganytojai buvo atvirai diskriminuojami ir net persekiojami. 1833 m. Meksikos valdžia uždarė visus vienuolynus ir uždraudė vienuolijų veiklą, buvo nacionalizuotos visos mokyklos, uždraustas tikybos mokymas, kunigai ir vienuoliai išvaryti iš ligoninių, uždraustos netgi bažnytinės santuokos. Nauja antiklerikalizmo banga prasidėjo 1917 m. Buvo nacionalizuotos bažnyčios, uždrausta kunigams ir vienuoliams viešumoje rodytis su sutanomis ar abitais. Valstybės radikalus antiklerikalizmas sukėlė tikinčiųjų valstiečių pasipriešinimą, 1926 m. virtusį sukilimu. Per trejus metus žuvo apie 90 tūkst. žmonių. Per sukilimo laikotarpį buvo nužudyta daugiau nei 3 tūkst. dvasininkų, kurių daugiau kaip 60 vėliau pripažinti kankiniais ir paskelbti šventaisiais arba palaimintaisiais.

Religijos laisvė Meksikoje atkurta tik praėjusio amžiaus devintame dešimtmetyje, o 1992 m. buvo atkurti Meksikos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai. Prie to gerokai prisidėjo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apsilankymas Meksikoje 1979 m. Tąkart Šventąjį Tėvą Meksikos vyskupai pasitiko dėvėdami civilinius rūbus. Tik vienas popiežius dėvėjo sutaną. Po to lemtingo vizito 1979 m., Jonas Paulius II Meksiką aplankė dar keturis kartus – 1990, 1993, 1999 ir 2002 m.  Vieną kartą – 2012 m. Meksikoje lankėsi Benediktas XVI. Pernai į Meksiką buvo nuvykęs ir popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.