2017-08-31 16:27:00

Šv. Švč. Marijos Rožė: Į Dangų kopiama Kryžiaus laiptais


Popiežius Pranciškus paragino Peru katalikų bendruomenę su dar didesniu pamaldumu kreiptis į Švč. Marijos Rožę Limietę, kad šventoji išmelstų gausių Dievo malonių Limos arkivyskupijai, Peru gyventojams ir visai žmonijai. Popiežius kreipėsi į Limos arkivyskupijos tikinčiuosius Švč. Marijos Rožės Limietės mirties jubiliejinės 400 metų sukakties proga. Trečiadienį Popiežiaus ypatingas pasiuntinys į Švč. Marijos Rožės Limietės mirties jubiliejaus iškilmę, kard. Raul Eduardo Vela Chiriboga, Kito arkivyskupas emeritas, perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką Limos katedroje.

Švč. Marijos Rožė Limietė, tikrasis vardas Isabelė Flores de Oliva (1586 - 1617), jaunystėje tapo Viešpaties bičiule, pasiaukojo skaistumui, nuo mažens brandino krikščioniškąsias vertybes, Jėzaus Motinos Marijos ir  Šv. Kotrynos sienietės pavyzdžiu pašventė gyvenimą Dievui, ap­si­vil­kdama do­mi­ni­ko­nų tre­ti­nin­kių abi­tą.

Šv. Rožė Limietė buvo pirmoji kanonizuota šventoji Amerikos žemyne, paskelbta Peru ir viso Naujojo pasaulio dangiškąja globėja. Šv. Rožė Limietė liturgijoje minima rugpjūčio 23 d. Švč. Marijos Rožė, arba Rožė Limietė, supratusi, kad pasaulio Išgelbėjimas atėjo per Kryžių, kartodavo: „Be kryžiaus nėra kitų laiptų, kuriais galėtume įkopti į dangų“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.