2017-08-28 14:24:00

Popiežius užtarė engiamą rohindžų religinę mažumą


Popiežius meldžiasi už potvynių ir religinių mažumų persekiojimų aukas. Kalbėdamas paskutinį rugpjūčio sekmadienį vidudienio maldos proga Šv. Petro aikštėje, Šventasis Tėvas pirmiausiai prisiminė didžiulius potvynius Bangladeše, Nepale ir šiaurinėje Indijoje, išsakė savo artumą tų kraštų gyventojams ir užtikrino, kad meldžiasi už aukas ir visus kenčiančius dėl šios nelaimės.

„Brangūs broliai ir seserys, baisūs potvyniai pastarosiomis dienomis užliejo Bangladešą, Nepalą ir šiaurinę Indiją. Užtikrinu savo artumą gyventojams, meldžiuosi už aukas ir visus kenčiančius dėl šios nelaimės“.

Popiežius paminėjo ir jį pasiekiančias liūdnas žinias apie sunkumus, kuriuos patiria rohindža religinė mažuma Mianmare:

„Atėjo liūdnos žinios apie mūsų brolių rohindžų religinės mažumos persekiojimus. Noriu užtikrinti visą mano artumą jiems, visi kartu prašykime Viešpatį, kad juos išgelbėtų, sužadintų geros valios vyrų ir moterų pagalbos veiksmus, kad jiems būtų pripažintos pilnutinės teisės. Melskimės ir už brolius rohindžus“.

Rohindžų musulmonų mažumą Mianmaro šiaurėje prie Bangladešo sienos sudaro apie milijonas žmonių, tačiau Mianmaro pilietybės įstatymas šios mažumos nemini, todėl rohindžų grupei priklausantieji neturi teisės prašyti Mianmaro pilietybės. Popiežius ir Mianmaro katalikų hierarchai nekartą užtarė rohindžų bendruomenę, pasmerkdami religinės mažumos engimą ir per prievartą vykdomą valymą, priverčiant bėgti iš Mianmaro. Po 2015 metais paaštrėjusios situacijos į kaimyninį Bangladešą pabėgo apie milijonas rohindžų.

Pasak Mianmaro katalikų Bažnyčios primo, kardinolo Charleso Bo, Jangono arkivyskupo, Mianmaras turi žengti susitaikymo keliu siekiant, kad valstybės įstatymai budistų daugumos krašte taptų tolerantiškesni kitoms religijoms. Prieš pora metų kilus pabėgėlių krizei kardinolas Bo paragino katalikus susirūpinti „milijonais Mianmaro jaunimo, kurie buvo priversti pasitraukti į artimo užsienio šalis“. 2017 metų sausio 1-ąją katalikų Bažnyčia Mianmare paskyrė maldai ir pasninkui už taiką Mianmare.

„Daugiau nei 200 000 asmenų gyvena pabėgėlių stovyklose, jiems šie metai nebus laimingi. Karas, prasidėjęs prieš šešiasdešimt metų, tebesitęsia. Kambodža, Vietnamas išsprendė savo konfliktus, šios šalys eina keliu vedančiu į taiką ir klestėjimą. Mes Mianmare tebesame įsitraukę į karą, kurio neįmanomą laimėti. Smurtas atnešė tautos agoniją ir privertė išvykti daugelį žmonių. Tylinti Mianmaro žmonių dauguma buvo tik karo Mianmare stebėtojai. Dabar vienykimės vardan tikros taikos“,  paragino Mianmaro kardinolas Bo, Jangono arkivyskupas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.