2017-08-28 14:17:00

Popiežius susitiko su katalikais parlamentarais


Sekmadienį, iškart po vidudienio maldos, popiežius Pranciškus Vatikane priėmė šiomis dienomis šalia Romos vykusio Tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo susitikimo dalyvius. Tokie kasmetiniai parlamentarų susitikimai pradėti rengti 2010 m. Vienos arkivyskupo kard. Christopho Schoenborno iniciatyva. Šiemet į tris dienas trukusį susitikimą susirinko arti dviejų šimtų parlamentarų iš Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos. Nuo pat šių susitikimų pradžios kasmet juose dalyvauja ir po kelis Lietuvos Seimo narius.

Sveikindamas parlamentarus Vatikano Apaštališkųjų rūmų popiežiaus Klemenso salėje, popiežius Pranciškus pirmiausia atkreipė dėmesį į šių susitikimų geografinės panoramos plėtrą ir visų pirma į tai, kad ypač šiemetiniame susitikime dalyvavo ženkliai daugiau parlamentarų iš Afrikos.

Šiandien dažnai atmetamas Bažnyčios balsas kai kuriomis didžiosiomis mūsų laikų visuomenės gyvenimo temomis, sakė popiežius. Dėl to yra gyvybiškai svarbu, kad jūsų pastangos kurti teisingesnę ir žmoniškesnę visuomenę visada būtų įkvėptos Bažnyčios moralinio ir socialinio mokymo. Įstatymai, kuriuos jūs priimate ir taikote, turėtų būti tarsi tiltai, sujungiantys skirtingas politines perspektyvas. Jie turi suteikti didesnę apsaugą atstumtiems ir pažeidžiamiems žmonėms, ypač tiems, kurie yra priversti bėgti iš savo šalių. Šiandien, kai tiek daug tautų kenčia, raginu jus visada kelti akis į Kristų, sakė Pranciškus, kad jus įkvėptų jo meilė ir Šventoji Dvasia vestų į tiesą ir gėrį. Skelbkite savo aplinkoje gerąją naujieną, kad Jėzui brangus kiekvienas žmogus, kad svarbi kiekvieno žmogaus gyvybė, visose jos stadijose.

Kaip sakyta, nuo pat katalikų įstatymų leidėjų tinklo susikūrimo 2010 m., jo veikloje dalyvauja ir kai kurie Lietuvos Seimo nariai. Taip pat ir šiemetiniame susitikime dalyvavo trys parlamentarai iš Lietuvos. Kalbamės su vienu iš jų – Lietuvos Seimo nariu Mantu Adomėnu:

„Šiemet jau aštuntą kartą susirinko Tarptautinis katalikų įstatymų leidėjų tinklas, pirmą kartą susirinkęs 2010 m. Vienas jo steigėjų ir globėjų Vienos kardinolas Schoenbornas pradėjo tradiciją, kad trijų dienų maldos ir seminarų tąsa, kur susirenka katalikai politikai iš viso pasaulio, baigiasi privačiau audiencija pas Šventąjį Tėvą.

Susirinko daugiau nei 170 politikų iš viso katalikiškojo pasaulio -  Korėjos, daug Afrikos parlamentarų, taip pat Senojo pasaulio, Lotynų Amerikos, be abejo dalyvavo bent penketas Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso narių. Pagrindinė tema buvo krikščionių persekiojimai, religijos laisvė, kartu paliečiant ir tokias temas kaip gyvybės apsauga ir ką politikai šioje srityje gali nuveikti.

Šių susitikimų vienas bruožų yra labai aukšto lygio ekspertų, mąstytojų dalyvavimas. Jie suteikia ir iki tol nežinotos informacijos, ir naujų idėjų kaip galima spręsti įvarius visuomenės gyvenimo aspektus ir jų sprendimuose įkūnyti Bažnyčios socialinį mokymą. Kartu kyla ir iniciatyvos. Prieš porą metų buvo paskelbtas kvietimas nacionaliniuose parlamentuose priimti rezoliucijas, smerkiančias krikščionių ir kitų religinių  mažumų genocidą Artimuosiuose Rytuose. Lietuvos parlamentas buvo pirmasis iš Europos tokią rezoliuciją priėmęs. Po to sekė Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės parlamentai, priėmę tą patį dokumentą. Tuomet jauti, kad tikrai esi narys tarptautinės bendrijos, veikiančios ta pačia kryptimi. Tai labai įkvepia, stiprina ir teikia jėgų. Šiemet buvo kalbama apie tai, jog reikia galvoti apie konvenciją apie religijos laisvę. Religijos laivės yra sąžinės laisvės ir apskritai laisvo žmogaus pagrindas. Ne be reikalo sakoma, kad ten, kur baigiasi tikėjimo laisvė – baigiasi laisvė apskirtai. Kita vertus, religijos laisvė turi būti ginama taip, kad ja prisidengiant nebūtų vykdomi nežmoniški išpuoliai. Jų vykdytojai apeliuoja į religinį jausmą. Tai yra subtilus klausimais ir aš manau, kad būtent mes, katalikai, turėdami sau už pečių visą mąstymo ir filosofijos tradiciją, turėtume šios užduoties imtis ir pradėti diskusiją apie religijos laisvę šiuolaikiniame pasaulyje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.