2017-08-25 16:32:00

Patvirtinta: Susitiks popiežiaus emerito mokinių būreliai


Popiežiaus emerito Benedikto XVI mokinių būrelis „Ratzinger-Schülerkreis“  ir „Naujasis mokinių būrelis“ vėl renkasi į konferenciją prie Romos. Šiemet abu popiežiaus emerito mokinių būreliai dalyvaus pasitarimuose nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 31 iki sekmadienio rugsėjo 3 dienos. Susitikimų prelegentai bus Linco vyskupas Manfred Scheuer iš Austrijos ir vokiečių istorikas kun. Helmut Moll. Abiejų būrelių pasitarimai dalinai vyks atskirai, dalinai kartu. Kartu vyksiančių konferencijų bendra tema: „Krikščionių persekiojimas ir kankinystė“.

Visai neseniai išleistas naujasis vysk. Scheuerio veikalas „Pasipriešinimo jėga: tikėjimo liudytojai nacionalsocializmo laikais“. Žinomiausias vyskupo Scheuerio veikalas „Liudyti Kristų. Vokiečių XX amž. Martirologas“.

Popiežius emeritas Benediktas XVI nuo pasitraukimo iš aktyvios veiklos 2013 metais daugiau nebedalyvauja savo buvusių mokinių būrelio „Ratzinger-Schülerkreis“ susitikimuose. Jie ir toliau rengiami netoli Romos, popiežiškojoje rezidencijoje Kastelgandolfe, o naujųjų mokinių būrelis susitinka ten pat esančiose Kastelgandolfo Mariapolio patalpose. Buvęs mokytojas ir šių metų susitikimo dienomis pasiliks savo namuose, „Mater Ecclesia“ vienuolyne Vatikane, pranešė Vatikano radijo vokiečių redakcija.

Tačiau kaip paprastai, abiejų būrelių atstovai planuoja aplankyti popiežių emeritą jo vienuolyne pasibaigus studijų savaitei.

Popiežiaus emerito Benedikto XVI mokinių būrelis „Ratzinger-Schülerkreis“ buvo įkurtas 1978 metais, kai profesorius Joseph Ratzinger, paskirtas Miuncheno ir Freizingo arkivyskupu, užbaigė universiteto dėstytojo karjerą. Nuo tada mokinių būrelis kas vasarą susitikdavo su savo mokytoju studijų ir maldos savaitei. Susitikimuose paprastai būdavo aptariama Josepho Ratzingerio parinkta tema. Būrelio susitikimai su Ratzingeriu buvo tęsiami ir jam tapus Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu. Išrinktas popiežiumi Benediktas toliau susitikdavo su buvusių mokinių būreliu popiežių rezidencijoje Kastelgandolfo miestelyje. Tarp buvusių mokinių – du kardinolai: Vienos arkivyskupas kard. Christoph Schönborn iš Austrijos ir buvęs Bazelio vyskupas, dabartinis Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kard. Kurt Koch iš Šveicarijos.

„Ratzinger-Schülerkreis“ vadovauja salvatoriečių kongregacijos vienuolis iš Bavarijos t. Stephan Otto Horn, kuris nuo 1972 iki 1977 metų buvo Ratzingerio asistentas Regensburgo universitete. T. Horn, nuo 1999 metų profesorius emeritas, dėstė dviejuose pietų Vokietijos universitetuose: dogmatiką Augsburge ir Fundamentinę teologiją Pasau.

Mokinių būrelis prieš kurį laiką persiorganizavo į Joseph Ratzinger – popiežiaus Benedikto XVI fondą (ratzinger-papst-benedikt-stiftung.de). Fondas turi du skyrius: vieną sudaro apie trisdešimt buvusių mokinių, t.y. tikrųjų mokinių būrelis; kitą skyrių sudaro jaunesni teologijos doktorantai, kurių maždaug pusė yra iš vokiškai kalbančių kraštų, o kiti iš įvairiausių pasaulio kraštų, nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Europos ir Afrikos.

Kastelgandolfe vykstant popiežiaus mokinių būrelių susitikimams, netoliese esančiame Fraskati miestelyje tradiciškai posėdžiauja katalikų parlamentai. Tarptautinį Katalikų parlamentarų tinklą 2010 metais įkūrė kard. Christoph Schönborn ir Britanijos parlamento aukštųjų rūmų narys lordas David Alton. Vienos kardinolas susitikimo dalyviams aukoja šv. Mišias. Susitikime dalyvauja taip pat Lietuvos Seimo atstovai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.