2017-08-23 15:27:00

Rimini Meeting: Kereszténység a poszt-igazság korában, az igazság utáni korban


– Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása

Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit a Rimini Meetingről!

Reggel, a kapunyitás után nem sokkal vallásközi imára kerül sor, a Shōdō Habukawa buddhista szerzetes és Don Guissani barátságát bemutató kiállítás területén. A közös – mintegy fél órás - imádságon négy vallás követői vesznek részt: katolikus, zsidó, muszlim és buddhista hívők , és egy-egy imát mondanak saját nyelvükön.

A Meetingnek alapvetően két arca van. Az egyik a standok nyüzsgése, színessége, hangzavara, ahol egymást hangosan üdvözlő barátok, játszó gyermekek, kiállítást ismertető csoportvezetők, nevetés, zene, csengőhangok, telefonálás hangja keveredik. Egy élő, erős, és a reményből fakadó derűt hordozó közösség természetes nyüzsgése ez. A másik az előadó termek csendje, ahol több százan, olykor ezren ülnek, hallgatják a szabadegyetemnek tudományos szimpzionnak, továbbképzésnek, politikai beszédnek, vagy lelkigyakorlatos elmélkedésnek is beillő előadást figyelnek és jegyzetelnek. Az érdekes, hogy mindkét helyen vannak olyanok, akik képesek békésen aludni… Ülve, vagy a szőnyegpadlóra, illetve bármilyen vízszintes felületre fekve, szégyenkezés nélkül és megütközést ki nem váltva. Az olaszok erre csak annyit mondanak: giusto – helyes!

Ifjúság, munka és az emberi személy méltósága

Kerekasztal beszélgetés mutatta be az olasz katolikus társadalmi hetet, amelyet idén október végén rendeznek meg Cagliariban, amelyen a fő téma a munkahelyek és főleg a fiatalok munkavállalásának kérdése lesz. Filippo Santoro, Taranto érseke hangsúlyozta: „Pontosan azt akarjuk, hogy ne itt vagy ott akciózzunk, hanem egy olyan eredetiséget mutassunk be, amely megkülönböztet minket. A katolikus világ nem akar új pártot alapítani, hanem prófétai módon jelen lenni társadalmunk egészében, úgy, hogy vitatkozunk, javaslatokat teszünk és haladunk. A tapasztalatunkból átvett és ma újra megélt értékek által visszanyert eredetünkkel útmutatást adunk a mozgalmaknak és jelenünknek.” Az érsek atya elmondta még:

„Mindez feltételezi, hogy van ami előbbre való a gazdaságnál és a politikánál, ami az eredetünkkel függ össze. Nem elégedhetünk meg avval, hogy elméleteket ismételgetünk – érvelt Santoro érsek. Abból kell kiindulnunk, ami elsődlegesebb, az élet igazabb érveit kell mondjuk, olyan érveket, amelyek jó gyakorlattá válhatnak, amelyek reményt keltenek és ajánlanak a jövőre vonatkozóan. A Meeting egy olyan hely - mondta, ahol újra lángra lobbantjuk az első szeretetet, amely az élet minden részét érinti, a munka területét is.”

Mauro Magatti a szociális hét titkára elmondta: „A munkát helyezni a központba azt jelenti, hogy össze kell kapcsolni a személy és a közösség fejlődését.”

Az idei Meeting témáját: „Szerezd meg azt, amit atyáidtól örököltél, hogy a tiéd legyen!” Pierbattista Pizzaballa a jeruzsálemi latin patriarkátus apostoli adminisztrátora mélyítette el azon a koraesti előadáson, amelyre valósággal tülekedés volt a bejáratoknál, nem az ülőhelyért, hanem a bejutásért.

A bevezetőben Emilia Guarnieri, a Meeting Alapítvány elnöke elmondta: „a Szentföld maga az örökség, ahol egyértelmű, hogy örökölni, nem archeológiai kérdés, nem a múlttal való foglalkozás, hanem az élet átadása. A kérdés nem a Szent Sír restaurálása, hanem az, hogy mit jelent számunkra a Szent Sír?”

„Ma a poszt-igazság korában, az igazság utáni korban nem is keresztény ellenes világban élünk, hanem olyanban, amely úgy definiálja magát: poszt-keresztény" - kezdte elmélkedését a püspök.

Korszakváltásban élünk, amikor a dolgok nem ugyanolyan paraméterek szerint történnek, mint eddig.

Olyan korban élünk, amelyre a hagyományokkal való szakítás a jellemző. A nemzedékek közötti folytonosság, a hitátadás meggyengült. Mindent újjá kell építeni, de nem tudjuk hogyan és milyen kritériumok szerint.

El kell ismerjük, hogy nem tudjuk megoldani a problémákat, de keresztényként kell helytállnunk közöttük. Hogyan legyünk jelen ebben az új helyzetben, megváltozott társadalmi modellben?

A főpásztor javaslatában kiállt egy vonzó, érthető és provokatív kereszténység mellett, amelynek nincsenek elvárásai a világgal szemben.

Ami fontos a vágy átadása egyik nemzedékről a másikra - folytatta. Emlékezni nem nosztalgiázást jelent, hanem a vágyakozás újra felkeltését. Úgy élni, ahogyan atyáink éltek, akik tudták, hogy létezésük jelentést hordoz, és tanúságot tettek vágyakozásukról. Nem tudjuk utánuk csinálni, amit tettek, mást kell tennünk, mint ők, de a vágyakozás, a szenvedély ugyanaz.

Pizzaballa püspök példának Szent Benedeket hozta, aki „látva Róma romlottságát elment remetének, és ő mentette meg világunkat, kultúránkat, örökségünket, Európát. Aki látta őt, szerzeteseit, megértette a szeretet, a szépség iránti végtelen vágyat, ami minden emberben ott van, de csak a tanúságtévőkkel való találkozás tudja előásni.

A mi örökségünk a Húsvét, az új élet. Ennek jele az öröm. Közösségeinknek ezt az örömöt kellene kifejezni – hangsúlyozta az apostoli adminisztrátor.

Az, ami a kereszténységet megmentheti a Krisztushoz való ragaszkodás. A keresztények arra vannak meghívva, hogy tanúságot tegyenek a szépről, a jóról, az igazról, anélkül, hogy a veszteségek miatt keseregnének. Képesnek kell lennünk egy új nyelvet találni, érthető és vonzó módon hirdetni mindezt. Nincs értelme a keresztény értékekről beszélni, anélkül, hogy kimondanánk a legjobb, ami történhet valakivel, az a Krisztussal való találkozás”.

Az előadó sok szentírási idézet mellett többször hivatkozott VI. Pál pápa Evangelii Nuntiandi enciklikájára és annak 21., 22-es pontját házi feladatként elolvasásra fel is adta.

Befejezésül utalt arra a tényre, hogy a Biblia kertben kezdődik és egy városban fejeződik be: Jeruzsálemben.” A kertet Isten teremtette, várost nem alkotott, azt az ember hozta létre Istentől kapott talentumokkal, nemzedékek során az örökséget komolyan véve és továbbadva.

Lássunk hozzá – bíztatta a hallgatóságot Pierbattista Pizzaballa – és építsük a mennyei Jeruzsálemet, az új világot, amihez már tartozunk…”

Sokan érdeklődnek a Meeting anyagi támogatásával kapcsolatban. Fontos tudni, hogy a Meeting Alapítvány önellátó, állandó támogatást nem kap sehonnan. Nyilván adódnak különféle szinteken pályázati pénzek és vannak szponzorok, de a Meeting önfenntartó. Több ezer önkéntes egy vagy több hetes munkája és a látogatók adományai, ami által lehetséges, hogy évente megrendezésre kerüljön a találkozó.

A helyszínen pultok találhatók kedves önkéntesekkel, akik az adományokat hivatalosan átveszik. A szlogen: Dona ora - adakozz most! Aki pénzt ad, részt vesz a Meeting megvalósításában. Az összeg – mivel önkéntes adományról van szó – változó, 1-2 Euro is előfordult, de van, aki 20, 50, vagy 100 Eurót is ad, azért már kisebb ajándék, helyesebben meetinges emléktárgy is jár – mondja az egyik lelkes munkatárs.

A pillanatnyi teljes összeg egy nagy elektromos kijelzőn folyamatosan látható a bejáratnál, amit most csak azért nem mondok meg, mert mire a beszámolóm adásba kerül, már egészen biztosan más lesz az aktuális szám.

Kedd este az éppen 10 éve elhunyt Claudio Chieffo dalszerző, énekes, a CL dalnokának fia Benedetto adott koncertet apja ismert és eddig kiadatlan, súlyos betegen írt utolsó énekeiből. A koncert végén elhangzott a Reina de la Paz a Béke Királynőjéhez írt énekes imádság, amely most is a barcelonai terrortámadás áldozataiért szólt, ahogyan annak idején 2004-ben a spanyolországi tragédia fájdalmában való osztozás szándékával íródott…

Varga Jánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
All the contents on this site are copyrighted ©.