2017-08-22 13:56:00

Dagens högtid - Jungfru Maria Drottningen


Dagens högtid, den 22 augusti, Jungfru Maria Drottningen, instiftades av påven Pius XII år 1955. Fram till den liturgiska kalenderns reform firades Jungfru Maria Drottningen den 31 maj, som en kröning av månaden som är tillägnad henne. Den 22 augusti var då reserverad minnet av Jungfru Marias Obefläckade Hjärta, men i kalenderreformen valde man att förknippa Maria Drottningens högtid med hennes upptagning till himlen, som firas en vecka tidigare den 15 augusti. Inrättandet av högtiden Maria Drottningen, förespråkades av de troende ännu starkare efter skapandet av högtiden Kristus Konungen år 1925.

Påven Pius XII förklarar denna titel och plats bredvid Kristus Konungen, i sin encyklika "Ad Caeli Reginam", som publicerades den 11 oktober 1954, som Moder till Huvudet i den mystiska kroppen och dess medlemmar, kyrkans drottning, med ett heligt inflytande på medlemmarna i den mystiska kroppen. Encyklikan skrevs i samband med hundraårsminnet av dogmen om den obefläckade avlelsen, och med den lade påven Pius XII den historiska och teologiska grunden för inrättandet av denna högtid.

"Nu, efter de stora ruiner som framför våra ögon har förstört blomstrande städer och byar; inför det smärtsamma skådespelet av detta omfattande moraliska onda, som avancerar alarmerande i gyttjiga vågor, medan vi ser rättvisans grundvalar undermineras och korruptionen triumfera, i denna osäkra och skrämmande situation, är vi fyllda av sorg och oro, och jag vänder mig med tillit till vår drottning Maria, och placerar vid hennes fötter, tillsammans med mina egna, alla de troendes känslor av hängivenhet, som finner ära i att kallas kristna."

När man ber rosenkransen är det sista mysteriet man begrundar just Maria, himlarnas och jordens drottning, och i de lauretanska litaniorna åkallas Maria som drottning flera gånger:

änglarnas drottning

Patriarkernas drottning

Profeternas drottning

Apostlarnas drottning

Martyrernas drottning

Bekännarnas drottning

Jungfrurnas drottning

Alla de heligas drottning

Du drottning avlad utan arvsyndens fläck

Du drottning upptagen i himmelen

Du drottning av den heliga rosenkransen

Du fredens drottning

I tre av de mest kända Maria antifonerna  åberopar de kristna Maria med titeln Drottning; Salve Regina, Regina Coeli och Ave Regina Coelorum. En av de mest älskade Mariapsalmerna i Cecilia, den katolska kyrkans psalmbok i Sverige, är just ”Du drottning över nordens land”.

Det latinska ordet för drottning "regina" liksom "rex", konung, härrör från ordet "regere", det vill säga regera, styra, dominera. Ur mänsklig synvinkel är det svårt att tillskriva Maria den rollen, hon som proklamerar sig själv Herrens tjänarinna och tillbringade hela sitt liv i det mest ödmjuka dunkel. Lukas sätter i Apostlagärningarna Maria bland de elva efter Kristi himmelsfärd, med dem i bön. Men det är inte hon som ger order, utan Petrus. Vid detta tillfälle är hon dock länken som håller ihop den Uppståndne med de som ännu inte fått styrkan av den Helige Andes gåvor.

Maria är drottning för att hon är Moder till Kristus kungen. Hon är drottningen eftersom hon utmärker sig i helighet.

Alla kristna ser och vördar i henne den rikliga generositeten i Guds kärlek, som fyllde henne med allt gott. Men hon distribuerar regalt och moderligt allt det som hon har tagit emot av konungen. Därför uppmanar kyrkan de troende att åberopa henne inte bara med en mammas söta namn, men också med vördnad inför en drottning, hon som i himmelen hälsas med glädje och kärlek av änglar, patriarker, profeter, apostlar, martyrer, bekännare och jungfruar. Jungfru Maria kröntes med en dubbla krona: oskuld och gudomligt moderskap.  ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.” (Luk 1,35)

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.