2017-08-21 16:02:00

Popiežiaus žinia: Migrantus priimti, apginti, skatinti, integruoti


Popiežius prašo konkrečiais veiksmais padėti migrantams ir pabėgėliams: juos priimti, apginti, skatinti, integruoti. Liūdna skaitlingų šiuolaikinių migrantų bėgančių nuo karo, persekiojimų, stichinių nelaimių ir skurdo situacija yra iššūkis Bažnyčiai, tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms, rašo Šventasis Tėvas Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai skirtoje žinioje. Popiežius ragina į skaitlingus šiuolaikinės žmonių migracijos iškeliamus uždavinius atsiliepti dosniai, veiksmingai, išmintingai ir toliaregiškai.  

Kiekvienas į mūsų duris pasibeldžiantis svetimšalis yra proga sutikti Jėzų Kristų, sako žinioje popiežius prisimindamas Mato evangelijos 25 skyrių. Šventasis Tėvas kviečia su juo apmąstyti keturis Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai skirtos žinios raktažodžius - priimti, apginti, skatinti ir integruoti - užtikrindamas, kad Bažnyčia yra pasiryžusi veikti pirmu asmeniu migrantų pagalbos ir susitikimo kultūros ugdymo sferose. Tačiau būtinas visų, taip pat politinės ir pilietinės visuomenės įnašas, rašo Šventasis Tėvas.

Popiežius be to išsakė viltį, kad pasaulio šalys per ateinančius mėnesius ratifikuotos dvi vadinamąsias „globalines sutartis“, vieną pabėgėlių klausimu, kitą – migrantų, kurias parengė JTO aukščiausiojo lygio susitikime Niujorke 2016 metais. Tą sykį pasaulio lyderiai deklaravo norį gelbėti migrantus ir pabėgėlius ir užtikrinti jų teises pasauliniu mastu.

Keturi popiežiaus žinioje įvardyti punktai – priimti, apginti, skatinti, integruoti – remiasi Bažnyčios socialine doktrina.

Priimti: Svarbu migrantams ir pabėgėliams suteikti kuo platesnes galimybes saugiai ir legaliai atvykti į svečią šalį, supaprastinti vizų išdavimą humanitariniais pagrindais ir leisti išskirtoms šeimoms susivienyti. Popiežius prašo nutiesti humanitarinius koridorius labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams, antra vertus, kritikuoja kolektyvinį migrantų ir pabėgėlių išvarymą, ypač į šalis, kurios negarantuoja žmogaus teisių. Žmogaus asmens centriškumo principas įpareigoja priešpastatyti asmeninį saugumą nacionaliniam saugumui, rašo popiežius ragindamas valstybes ieškoti kitų sprendimų vietoj migrantų įkalinimo.

Apginti. Migrantų ir pabėgėlių apgynimas prasideda jų gimtinėje, turėtų būti tęsiamas svečioje šalyje. Reikia pasverti migrantų asmeninius talentus ir kompetencijas, tačiau suteikiant judėjimo laisvę svečioje šalyje, taip pat galimybę įsidarbinti. Popiežius neužmiršta svarbos apginti ypač mažamečius migrantus, jų teisės mokytis ir gyventi savo šeimoje, išvengiant bet kokios įkalinimo formos. Prisiminęs asmenis be pilietybės, Šventasis Tėvas rašo, kad problema gali būti išspręsta pilietybės įstatymų papildymais, atitinkančiais tarptautinę teisę.

Skatinti. Žinioje popiežius rašo, kad visiems migrantams reikia sudaryti sąlygas, kurios leistų patiems susikurti savo gyvenimą, pasisakė už migrantų dalyvavimą socialiniame ir darbo gyvenime, pagyrė daugelio kraštų pastangas plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Pasak popiežiaus, kraštams skirstant paramą svarbu pirma atsižvelgti į besivystančių kraštų, priimančių didžiulius skaičius migrantų ir pabėgėlių, poreikius.

Integruoti. Popiežius perspėja: integracija nereiškia asimiliacijos, kuri siekia nuslopinti kultūrinę tapatybę, verčia ją užmiršti. Tai tęstinis procesas, kuri tačiau būtų galima pagreitinti pvz. pasiūlant pilietybę, nesusijusią su ekonominiais ar kalbiniais suvaržymais. Reikia ugdyti susitikimo kultūrą.

Popiežius Pranciškus žinią pasirašė per Žolinę. Žinios tekstas pirmadienį paskelbtas įvairiomis kalbomis. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena minima sausio 14 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.