2017-08-18 10:09:00

Šventasis Tėvas meldžiasi už išpuolio Barselonoje aukas


„Šventasis Tėvas sukrėstas to, kas įvyko Barselonoje. Jis meldžiasi už pasikėsinimo aukas ir reiškia savo artumą visai ispanų tautai, ypač sužeistiesiems ir žuvusiųjų artimiesiems“, - sakoma pareiškime, kurį ketvirtadienio vakarą, po teroristų pasikėsinimo Barselonoje, paskelbė Šventojo Sosto Spaudos salė.

Penktadienį užuojautos telegramą Barselonos arkivyskupui kard. Juanui José Omella y Omella, popiežiaus Pranciškaus vardu, pasiuntė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. „Popiežius meldžiasi už aukas, prašo Dievą suteikti žuvusiems amžiną atilsį, laiminti sužeistuosius, aukų artimuosius, ir visą šio nežmoniško išpuolio sukrėstą Katalonijos ir Ispanijos visuomenę“, rašoma telegramoje.

Barselonos centre, vietinių gyventojų ir turistų pamėgtame bulvare – La Rambla, teroristo vairuojamas furgonas rėžėsi į žmonių minią. Žuvo 14 žmonių, sužeistųjų skaičius siekia šimtą. Tuoj pat po tragiško išpuolio, atsakomybę už jį prisiėmė vadinamoji Islamo valstybė.

Nedaug trūko, kad įvyktų ir kitas panašus pasikėsinimas. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį pajūrio Cambrils mieste, netoli Barselonos, policija nukovė penkis teroristus; susišaudyme septyni žmonės buvo sužeisti.

Terorizmo siaubas sugrįžo į Ispaniją po keliolikos metų. Būtent Ispanijoje, 2004 m. kovo 11 d. į Madrido Atocha geležinkelio stotį įvažiuojančiame traukinyje ir pačioje stotyje, taip pat kitose dviejose stotyse vienu metu sprogo kelios bombos. Tuomet žuvo 191 žmogus. Bombas susprogdino Al Qaeda islamistinės grupuotės teroristai. 2004 m. pasikėsinimas Madride žymėjo pradžią naujo islamiškuoju fanatizmu besiremiančio terorizmo, kuris, po panašių išpuolių Londone, Paryžiuje, Briuselyje ir kitų Europos šalių miestuose, dabar vėl sugrįžo į Ispaniją.

Artuma žuvusiųjų šeimoms, sužeistiesiems, padėka ir parama policijai,  kategoriškas terorizmo pasmerkimas – išsakyti Ispanijos Vyskupų konferencijos pareiškime. Vyskupai prašo visą tikinčiųjų bendruomenę melstis už žuvusius ir jų šeimas, prašyti Dievą sveikatos sužeistiesiems.

„Melskimės už visą mūsų visuomenę, nes prieš ją nukreipti šie žiaurūs ir niekaip nepateisinami išpuoliai, niekšiški, nesuderinami su jokia teisinga ir protinga moraline vizija. Prašome visus tikinčiuosius, - sakoma Ispanijos Vyskupų konferencijos pareiškime, - melsti Dievą, kad suteiktą amžiną atilsį žuvusiems, kad padėtų atgauti sveikatą sužeistiesiems, guostų jų šeimas, pripildytų ramybės visų geros valios žmonių širdis, idant tokie baisūs dalykai niekados daugiau nesikartotų“.

Barselonos arkivyskupas kard. Omella y Omella penktadienį ligoninėje aplankė kai kuriuose ketvirtadienio popietę sužeistus žmones. Šia proga jis griežtai pasmerkė smurtą iš tariamai religinių paskatų. Tai ne religija skatina žudyti. Visose religijose Dievas yra meilės ir gyvybės Dievas. Ypač mums, krikščionims, pats Dievas atidavė gyvybę, kad išgelbėtų žmones. Smurtas ir mirtis niekada nėra iš Dievo. Kas taip tvirtina – nėra tikintis. Tikra religija visada ugdo santarvę ir taiką, sakė kardinolas.

Sekmadienį Barselonos arkivyskupas kard. Juan José Omella y Omella už žuvusius ir sužiestuosius, už jų šeimas, aukos Mišias Barselonos Sagrada Familia (Šventosios Šeimos) bažnyčioje, taip pat bus meldžiamasi, kad Dievas perkeistų tas širdis, kuriose rusena kerštas ir neapykanta, kad tie žmonės liautųsi sėję blogį, atsiverstų į taiką ir meilę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.