2017-08-17 16:01:00

Vasara Taizé. Brolio Roger mirties 12 metinės


Kaip kasmet vasarą jaunimas iš visos Europos, o taip pat iš toliau – Amerikos, Artimųjų Rytų – lanko Taizé bendruomenę, kelias dienas arba savaitę meldžiasi kartu su bendruomenės broliais. Kaip informuoja bendruomenės rugpjūčio 16-ąją paskelbtame pranešime, kas savaitę Taizé aplanko nuo 2,5 iki 4 tūkst. jaunų žmonių. Dažniausiai tai jaunimas tarp 15 ir 25 metų amžiaus. Tradiciškai daugiausia jaunimo atvyksta iš Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, bet ir iš Švedijos, Olandijos, Šveicarijos ar net iš Artimųjų Rytų šalių – Jordanijos, Libano, Palestinos. Priimti jaunimą bendruomenės broliams padeda savanoriai, paprastai pasiliekantys Taizé po keletą savaičių.

Į Taizé atvyksta ne tik jaunimas, bet ir kunigai bei vyskupai. Tarp šią vasarą bendruomenę aplankiusių svečių trečiadienį paskelbtame pranešime minimas svečias iš Vatikano kard. Lorenzo Baldisseri, Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius. Primenama, kad ateinantį rudenį Vatikane vyks jaunimui skirtas Vyskupų sinodo susirinkimas. Šiemet Taizé aplankė katalikų ir anglikonų vyskupai iš Lenkijos, Anglijos, Italijos, Prancūzijos, liuteronų pastoriai iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, ortodoksų kunigai iš Baltarusijos, Ukrainos, Rumunijos.

Rugpjūčio 20 – 27 dienomis numatomas jaunų suaugusiųjų susitikimas. Jame ketina dalyvauti apie 2 tūkst. žmonių nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Rugpjūčio 16-ąją Taizé bendruomenėje paminėtos jos įkūrėjo brolio Roger Schutz mirties 12-osios metinės. Jis buvo nužudytas vakarinių pamaldų metu bendruomenės bažnyčioje 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje, 1940 m., tuo metu dar jaunas Šveicarijos protestantų pastorius Roger Schutz sėdo ant dviračio ir iš ramios ir pasiturinčios Šveicarijos išvyko į okupuotą Prancūziją. Taizé kaime už santaupas nusipirko seną namą ir jame pradėjo globoti vargšus, persekiojamuosius. Po dvejų metų turėjo bėgti nuo gestapo ir slapstytis. Karo pabaigoje jis grįžo į Taizé, jo namai virto maldos vieta, susibūrė ekumeninė bendruomenė, kuri šiandien žinoma visame pasaulyje.

Brolio Roger įpėdinis, dabartinis bendruomenės vadovas brolis Aloyzas, apie savo pirmtaką ir Taizé bendruomenės pradininką yra pasakęs: „Brolis Roger buvo tarsi Jonas Krikštytojas. Jis troško visiems parodyti Dievą, bet pats šalinosi žmonių dėmesio, nenorėjo būti centre“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.