2017-08-17 15:34:00

Kardinolas Re atstovaus popiežiui Aparesidoje


Sukanka Aparesidos Dievo Motinos, Brazilijos dangiškosios globėjos, statulos atradimo trišimtosios metinės. Pagrindinės iškilmės Aparesidos Dievo Motinos šventovėje įvyks spalio 10-12 dienomis. Popiežiui Pranciškui iškilmėse atstovaus jo paskirtasis ypatingasis pasiuntinys kardinolas Giovanni Battsita Re, Vyskupų kongregacijos prefektas emeritas ir buvęs Lotynų Amerikos Komisijos pirmininkas, Kardinolų Kolegijos vicedekanas.

Aparesidos Dievo Motinos bazilika Brazilijos pietryčiuose, maždaug pusiaukelėje tarp San Paolo ir Rio de Ženeiro, yra laikoma didžiausia pasaulyje ir viena iš katalikų labiausiai lankomų Marijos šventovių. Ją kasmet aplanko nuo 10 iki 12 milijonų piligrimų. Aparesidos Nacionalinėje šventovėje – brazilų dvasinėje sostinėje – lankėsi popiežiai šv. Jonas Paulius II 1980 metais, Benediktas XVI 2007 metais ir Pranciškus 2013 metais.

Į Pasaulines jaunimo dienas Rio de Ženeire atvykęs popiežius Pranciškus, po asmeninės maldos priešais Aparesidos Marijos statulą, pasižadėjo dar kartą sugrįžti į Aparesidą. Išvykdamas iš Brazilijos ir užbaigdamas pirmąją savo pontifikato apaštališkąją kelionę, popiežius Pranciškus sakė, kad priešais Marijos atvaizdą meldėsi už visą žmoniją ir ypač už brazilų tautą. „Prašiau, kad Marija stiprintų krikščionių tikėjimą jumyse ir visos šalyse, kad jis būtų branginamas visų tautų kultūrose, kad drąsintų ir teiktų jėgų kurti naują taikią ir solidarią žmoniją“.

Popiežius Benediktas XVI Aparesidos bazilikoje lankėsi per savo šeštąją apaštalikąją kelionę, kurios pagrindinis tikslas buvo atidaryti Aparesidoje susirinkusią penktąją Lotynų Amerikos ir Karibų kraštų Vyskupų konferencijų generalinę konferenciją. Žemyno ganytojų asamblėjos inauguracija ir popiežiaus Benedikto kelionės paskutinė diena gegužės 13-oji sutapo su Marijos pirmojo apsireiškimo Fatimoje devyniasdešimtosiomis metinėmis. Benediktas XVI tą sykį pasakė, kad Marijos apsireiškimai Fatimoje, dėl stipraus kvietimo atsiverti ir atgailauti, be jokios abejonės buvo pranašiškiausi moderniaisiais laikais. „Mergelė Marija tepadeda, kad išliktų gyva jūsų tikėjimo, meilės ir santarvės liepsna, kad gyvenimo liudijimu ir ištikimybe krikštytųjų pašaukimui būtumėte žmonijos šviesa ir viltis“, sakė Benediktas XVI Aparesidos Marijos bazilikoje.

Šv. Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius apsilankęs Brazilijos nacionalinėje Marijos šventovėje. Jis atvyko 1980 metų liepos 4 dieną kaip „Aparesidos Marijos sūnus, jai atsidavęs be išlygų – „Totus tuus!“. Popiežius konsekravo tuo metu dar nebaigtą statyti naująją Aparesidos baziliką, talpinančią 45 000 žmonių, prasitarė, kad tamsi Aparesidos Marijos statulėlės išvaizda jam primena Čenstakavos „Juodąją Madoną“, meldė, kad Aparesidos Valdovė „būtų šviesa ieškantiems Kristaus, žmonijos Išganytojo, ir kad visiems žmonėms parodytų, kad yra mūsų vilties Motina“.

Šv. Jonas Paulius II Aparesidos šventovėje lankėsi per pirmąją iš keturių savo apaštališkųjų kelionių į Braziliją, naujoje bazilikoje aukojo šventąsias Mišias. Jų metų popiežius pasidalijo asmenine įžvalga apie prieš pora metų per nelaiminga atsitikimą sudužusią keramikinę Aparesidos Marijos statulą. Tarp šukių buvo surastos maldai sudėtos Marijos statulėlės rankos. „Tarsi simbolis, sakė šv. Jonas Paulius II, sudėtos Marijos rankos yra kaip kvietimas savo vaikams, kad gyvenime skirtų erdvės maldai absoliučiam Dievui, be kurio visa kita netenka prasmės, vertės ir veiksmingumo. Tikrasis Marijos sūnus yra krikščionis, kuris meldžiasi“, pasakė Aparesidos bazilikoje šv. Jonas Paulius II.

Marijos statulėlę surado paprasti žvejai pelkėtoje Paraiba do Sul vietoje 1717 metais. Statulėlė buvo surasta sudaužyta. Žvejai pirma ištraukė statulėlę be galvos, vėliau ištraukė ir galvą, suprato radę Marijos statulą tuomet, kai atskiras dalis sudėjo į vieną.

Popiežius Pranciškus neseniai viename laiške jaunimui prisimindamas šį įvykį, jį pavadino „iškalbiai simbolišku: kas buvo padalinta, tapo vieninga: kaip žvejų širdys, taip kolonijinė Brazilija, padalyta vergovės, atrado vienybę per tikėjimą, įkvėptą Aparesidos Marijos atvaizdo“.

Popiežius palinkėjo, kad Aparesidos Marija perkeistų jaunimo gyvenimo „tinklus“ – realius ir virtualius draugysčių ir socialinius tinklus - į kažką reikšmingesnio, kad „taptų bendruomenėmis: išeinančiomis, misionieriškomis bendruomenėmis, kurios būtų teisingesnės ir broliškesnės visuomenės šviesa ir raugas“.

Daugelis dvidešimtojo amžiaus popiežių vienaip ar kitaip susiję su Aparesidos Marija, jos garbei pastatyta šventove. Be kitų, šv. Pijus X leido statulėlę karūnuoti 1904 metais; Pijus XI, per savo valstybės sekretorių ir būsimą popiežių Pijų XII, suteikė Brazilijos globėjos titulą 1930 m., pal. Paulius VI pirmasis padovanojo statulėlei popiežišką „Auksinę rožę“.

Aparesidos Marijos liturginė šventė minima spalio 12 d. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.