2017-08-17 15:49:00

Kard. Parolin: Maskvoje kalbėsiuos apie taiką


Dabartiniame tarptautinės įtampos kontekste, taikos pasaulyje ugdymas bus pagrindinė visų mano susitikimų tema, - pasakė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin Italijos katalikų savaitraščiui „La Famiglia Cristiana“ duotame interviu, kalbėdamas apie jau greit prasidėsiantį savo vizitą Maskvoje.

Rusijos sostinėje popiežiaus Valstybės sekretorius lankysis rugpjūčio 20 – 24 dienomis. Vizito programoje numatyti susitikimai su Rusijos Federacijos prezidentu Vladimiru Putinu, su Maskvos patriarchu Kirilu, taip pat malda kartu su katalikų bendruomenės nariais.

Taikos pasaulyje ugdymas bus prioritetinė tema. Apie tai bus kalbama ir susitikimuose  su Rusijos valstybės, ir su Rusijos ortodoksų Bažnyčios vadovais. Bus paliesta ir padėtis Ukrainoje. Daug dėmesio bus skiriama bendriems tarpkonfesiniams katalikų ir rusų ortodoksų santykiams. Kardinolas pabrėžė, kad spaudos dažnai keliamas galimo popiežiaus vizito Rusijoje klausimas į jo vizito programą neįtrauktas.

Artėjant Vatikano Valstybės sekretoriaus vizitui Rusijoje, Maskvos patriarchato ryšių su užsieniu departamento sekretorius kun. Steponas Igumnovas pareiškė, kad kardinolo vizitas žymės dar vieną etapą dvišalio Bažnyčių bendradarbiavimo, kuris pastaruoju metu vystosi įvairiomis kryptimis. Patriarchato atstovas sakė, kad dvišaliai Maskvos ir Romos santykiai pagyvėjo po patriarcho Kirilo ir popiežiaus Pranciškaus susitikimo pernai Kuboje. Abiejų Bažnyčių vadovai nebijo atsakingai pasisakyti svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais, stodami ginti tradicines krikščioniškas moralines vertybes, taip pat taikos Artimuosiuose Rytuose klausimu. Pasak Maskvos patriarchato atstovo katalikų - ortodoksų geriems santykiams labiausiai kenkia „kartais pasireiškianti destruktyvi graikų katalikų veikla Ukrainoje“. Tačiau kartu jis sutiko, kad Ukrainos klausimas turi rimtų humanitarinių pasekmių, kurias reikia skubiai spręsti. Maskvos patriarchatas vertina Vatikano poziciją dvišalių santykių klausimus spręsti pasiliekant vien religinėje plotmėje, neveliant į juos Ukrainos konflikto.

Kardinolas Pietro Parolin į Maskvą keliauja praėjus 18 metų nuo paskutinio tokio lygio vizito. Vatikano Valstybės sekretorius kard. Angelo Sodano lankėsi Maskvoje 1999 m.

Pirmas oficialios Šventojo Sosto delegacijos vizitas Kremliuje įvyko 1971 m. Tąkart, Pauliaus VI pontifikato laikais, į Maskvą buvo nuvykusi delegacija, kuriai vadovavo arkivysk Agostino Casaroli, tuo metu ėjęs Nepaprastųjų Bažnyčios reikalų kongregacijos (užsienio reikalų ministerijos atitikmens) sekretoriaus pareigas. Šventojo Sosto delegacija buvo nuvykusi į Maskvą branduolinių ginklų neplatinimo sutarties pasirašymo proga. Tąkart arkivyskupas Casaroli Kremliaus vadovams įteikė sovietų kalėjimuose ir lageriuose kalinamų katalikų vyskupų ir kunigų sąrašą, su prašymu grąžinti jiems laisvę.

Arkivyskupas, vėliau kardinolas Agostino Casaroli, 1979 m. buvo popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas vadovauti Vatikano Valstybės sekretoriatui.

1988 m. kardinolas Casaroli antrą kartą buvo nuvykęs į Maskvą dalyvauti Kijevo Rusios krikšto tūkstantmečio minėjimuose. Kijevo kunigaikščio Vladimiro krikštas davė pradžią graikų apeigų krikščionybės plėtrai šioje Europos dalyje. Su šiuo faktu savo istorijos pradžią sieją Ukrainos ir Rusijos graikų apeigų krikščionys. Kardinolą Casaroli kelionėje į Maskvą lydėjo tuometinis Bažnyčios Viešųjų reikalų tarybos sekretoriaus pavaduotojas mons. Audrys Juozas Bačkis. Kardinolas Casaroli tąkart Maskvoje susitiko su Sovietų Sąjungos lyderiu Michailu Gorbačiovu, užsienio reikalų ministru Eduardu Ševardnadze, taip pat su visas tikinčiųjų bendruomenes Sovietų Sąjungoje kontroliavusio Religijų reikalų komiteto pirmininku Konstantinu Charčevu. Pastarieji susitikimai įvyko jau daug permainų žadėjusio naujo laikotarpio priešaušryje – iki Sovietų Sąjungos žlugimo buvo likę tik pora metų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.