2017-08-16 15:44:00

Vilties kankinys pal. Oskaras Romero


Palaimintasis Oskaras Romero yra vilties kankinys. Taip apie palaimintąjį arkivyskupą jo gimimo šimtmečio jubiliejaus iškilmėse kalbėjo popiežiaus ypatingasis legatas kardinolas Ricardo Ezzati, Čilės Santjago arkivyskupas, praneša katalikiškas portalas SIR. Romero yra vilties kankinys visiems Amerikos žemyno vargšams, Bažnyčiai, kovojantiems už teisingumą, susitaikymą ir taiką, visiems, kurie 1980 metais nužudytą Salvadoro arkivyskupą jau dabar vadina „Amerikos šventuoju Romero“. Pasak popiežiaus ypatingojo legato į Romero gimimo jubiliejų kardinolo Ezzati, kankinystė nėra tik nuo kulkos, durklo ar kalavijo. Popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad nesusipratimai, apkalbos ir šmeižtas pratęsė Romero kankinystę net po jo mirties.

Santjago arkivyskupas pažymėjo, kad Romero kankinystė yra nepaaiškinama be dieviškosios drąsos dorybės, kuri yra Dievo dovana, palydinti kankinystę. Apžvelgdamas kankinio ir vyskupo gyvenimo kelią, popiežiaus legatas sakė, jog arkivyskupas Romero išgyveno pastoracinį atsivertimą tuomet kai pradėjo vykdyti jam pavestą Salvadoro ganytojo tarnystę; arkivyskupas pradėjo tikrovę vertinti vargšų akimis.

Pasak kardinolo Ezzati, pal. Romero paveldą turi kuo plačiau paskleisti visi, kurie trokšta gyventi taikoje ir darnoje. Popiežiaus legato vadovautose Romero šimtmečio jubiliejaus Mišiose arkivyskupo gimtajame miestelyje Ciudad Barrios dalyvavo tūkstančiai maldininkų, dalis kurių per keltą dienų trukusią piligrimystėje atėjo iš šalies sostinės San Salvadoro, esančios už daugiau kaip šimto penkiasdešimties kilometrų. Paskutinėje piligrimystės kelio atkarpoje prie maldininkų prisijungė kardinolas Gregorio Rosa Chavez, San Salvadoro vyskupas augziliaras ir artimas pal. Romero bendradarbis.

Jubiliejaus išvakarėse kardinolas Chavez Vatikano dienraščio „l’Osservatore Romano“ publikacijoje pristatė pal. Oskarą Romero Vatikano antrojo susirinkimo kontekste. Pasak kardinolo, pal. arkivyskupas Romero buvo įsitikinęs, jog Bažnyčia turi mokėti dialoguoti su pasauliu, klausytis pašnekovo prieš ištariant atsakomąjį žodį. Romero ne vienintelis Salvadore šitaip mąstė, pasakojo kardinolas, prisimindamas du iškilus San Salvadoro arkivyskupijos ganytojus, dalyvavusius visose Vatikano antrojo susirinkimo sesijose.

Salvadoro Bažnyčia jaučia didelę skolą vyskupui Arturo Rivera, tapusiam nužudyto arkivyskupo Romero įpėdiniu arkivyskupijoje; jis mokėjo atsiliepti į gyvenamąjį istorinį laikotarpį, drąsiai kovojo už Salvadoro taiką, ištikimai puoselėjo pal. Romero paveldą. Be to, minint pal. Romero šimtmetį, Salvadoro Bažnyčia neužmiršta kito iškilaus Bažnyčios ganytojo, arkivyskupo Luiso Chavezo y Gonzalezo, kuris buvo pal. Romero pirmtakas. Jį kardinolas pavadino dabartinės Bažnyčios Salvadore architektu. Būtent jis septintajame dešimtmetyje paskelbė apie „Bažnyčios susirinkiminį stovį“, pramatydamas ką visuotinis Susirinkimas atneš Bažnyčiai. Kardinolas San Salvadoro ganytojus Chavezą y Gonzalezą, Riverą ir pal. Romero pavadino Salvadoro Bažnyčios kolonomis.

Popiežiaus neseniai paskirtas pirmasis Salvadoro Bažnyčios kardinolas Gregorio Rosa Chavez pripažino, kad Bažnyčia per mažai daro jaunimo ugdymo sferoje. Prisimindamas popiežiaus Pranciškaus žodžius, pasakytus jaunimui Brazilijoje per Pasaulinę jaunimo dieną, kardinolas patikino, jog daug jaunimo įvairiais kūrybiniais būdais aktyviai ir entuziastingai darbuojasi Bažnyčioje, tačiau yra reikšminga spraga: jaunimas nerengiamas taip, kad pakeistų pasaulį. Anot kardinolo Chavezo, „tie, kurie vadovauja ir Bažnyčioje turi patirties privalo parengti ateinančią kartą taip, kad ji pakeistų istoriją, šiandien atnešančią tiek daug kentėjimo“.

Pal. arkivysk. Oskaras Romero gimė per Žolinę 1917 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.