2017-08-14 15:18:00

Bažnyčia JAV smerkia rasizmą ir smurtą


Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupai labai griežtai pasmerkė rasizmo sukurstytą smurtą Šarlotsvilio mieste, Virdžinijos valstijoje. „Pasibaisėtinas smurtas ir neapykanta“ – sakoma Vyskupų konferencijos pirmininko kard. Danielio di Nardo pareiškime, kuriuo jis pasmerkė praėjusios savaitgalio įvykius ir pakvietė melstis už aukas ir už visos šalies visuomenės santarvę.

Pretekstu tragiškiems incidentams Šarlotsvilyje tapo miesto valdžios sprendimas pašalinti generolo Roberto Lee – vieno devynioliktojo amžiaus pilietinio karo vadų paminklą. Sprendimui pasipriešino vietiniai nacionalistai. Į jų surengtą protesto eiseną įsijungė neonacistai su savo vėliavomis, rasistinio Kukluksklano veikėjai. Jiems nepritariantieji surengė kitą manifestaciją. Į pastarosios dalyvių minią dideliu greičiu įvažiavo baltųjų viršenybės judėjimo nario vairuojamas automobilis. Žuvo viena moteris, dešimtys žmonių buvo sužeisti. Miesto gatvėse prasidėjo muštynės.

Įvykius Šarlotsvilyje pasmerkė ir prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau smerkdamas „abiejų pusių smurtą“, jis tuoj pat sulaukė smarkios kritikos. JAV spauda kaltina prezidentą šališkumu ir simpatijomis nacionalistams. Cituojamas buvęs Kukluksklano vadovas David Duke, kuris apie Trumpą pasakęs: „Mes tam jį ir išrinkome, kad jis mums sugrąžtų mūsų šalį“. Tuo metu Virdžinijos valstijos gubernatorius, smerkdamas riaušių kurstytojus ir ragindamas juos išsiskirstyti į namus, šeštadienį sakė: „Manote, kad esate patriotai, o iš tiesų esate visiška jų priešingybė“.

JAV Vyskupų konferencijos primininkas kard. Di Nardo, smerkdamas smurtą, ragina visą šalies visuomenę kategoriškai atmesti rasizmą ir ugdyti santarvę tarp visų šalies visuomenę sudarančių bendruomenių. Kardinolas taip pat pakvietė melstis už žuvusią moterį ir už visus sužeistuosius.

Ričmondo vyskupijos, kurio teritorijoje yra Šarlotsvilis, ganytojas vysk. Francis Di Lorenzo, kreipdamasis į tikinčiuosius ir visus gyventojus, paprašė nurimti ir įsileisti Viešpaties Jėzaus taiką į savo širdis. Meilė yra galingiausias ginklas prieš neapykantą.  Tik ji gali užgesinti neapykantos deglus.

Vašingtono arkivyskupija, esanti už kiek daugiau kaip šimto kilometrų nuo tragiškų neramumų vietos, savo paskyroje Twitterio tinkle, paskelbė žinutę: „Viešpatie, parodyk mums naujus kelius, kad sugebėtume visiškai atmesti neapykantą, pagydyti žaizdas ir susigrąžinti vienybę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.