2017-08-14 15:15:00

Australijos vyskupai: Išpažinties paslaptis šventa ir neliečiama


Australijos Vyskupų konferencija pareiškė, kad labai griežtai protestuos, jei bus bandoma paskelbti įstatymą, verčiantį kunigus atskleisti teisėsaugos institucijoms išpažinties turinį. Apie tokią galimybę užsiminta dokumente, kurį paskelbė Karališkoji komisija, specialiai sudaryta tam, kad suformuluotų pasiūlymus kaip veiksmingiau kovoti su vaikų seksualiniu išnaudojimu. Tarp 85 Komisijos pateiktų siūlymų yra ir siūlymas įpareigoti kunigus, kad informuotų prokuratūrą apie pedofilijos atvejus, apie kuriuos jie sužino išpažinties metu.

Australijos Vyskupų konferencijos primininkas arkivysk. Denis Hart priminė, kad išpažintis yra dvasinis nusidėjėlio susitikimas su Dievui, tarpininkaujant kunigui. Išpažinties paslaptis yra šventa ir neliečiama, o jos apsauga yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuo garantuoja religijos laivę gerbiančių valstybių įstatymai. Arkivyskupas taip pat priminė, kad Australijos Bažnyčia yra įsipareigojusi informuoti teisėsaugos institucijas apie visus pedofilijos faktus, apie kuriuos sužinoma ne išpažinties metu.

Sekuliarizuotoje aplinkoje kartais pateikiamos iškreiptos ir neteisingos išpažinties paslapties interpretacijos, tarsi išpažinties paslaptimi būtų norima nuo viešumo slėpti kažkokius blogus darbus ar sąmokslus. Iš tiesų išpažinties paslaptis – tai žmogaus teisių ir asmens privatumo garantas. Dėl to, pareiga saugoti išpažinties paslaptį yra absoliuti ir nenumatoma jokių išimčių. Nuodėmklausys negali liudyti teisme, negali kalbėti apie išpažintyje išgristus dalykus nei tuo atveju jei penitentas leidžia tai padaryti, nei po pentitento mirties. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.