2017-08-12 14:41:00

Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė Fatimoje


Šeštadienį Fatimoje prasidėjo keturiasdešimt penktoji Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė tema: „Šventoji Marija, Dievo Motina“. Piligrimystė, kurią rengia Portugalijos katalikų migrantų globos organizacija, yra Portugalijoje visą savaitę minimos Nacionalinės migrantų savaitės dalis. Migrantų savaitės tema: „Priimkime ateitį. Naujosios migrantų kartos yra žmonijos rytojus“. Migrantų ir pabėgėlių piligrimystės užbaigimo Mišioms sekmadienį Fatimos Marijos šventovėje vadovaus italas arkivysk. Rino Fisichella, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Piligrimyste minimos ketvirtojo Švč. Mergelės apsireiškimo trims piemenėliams Pranciškui, Jacintai ir Liucijai, šimtosios metinės.

Šviesos blyksnis 2017 metų gegužės 13 dieną patraukė piemenėlių dėmesį kai jie pirmą kartą regėjo apsireiškusią „dangaus moterį“ ir klausėsi ką ji sakė. Vaikai išgirdo raginimą kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą ir sugrįžti po mėnesio. Piemenėliai pasisakė savo tėvams. Į antrąjį apsireiškimą, birželio 13 dieną vaikus lydėjo būrys smalsuolių; piemenėliams vėl apsireiškusi moteris parodė savo „sužeistą širdį“. Išklausę sugrįžusius vaikus, tėvai jų pasakojimus palaikė išgalvotais ir nuvedė pas kleboną, kuriam atrodė, kad tai „velniški apsireiškimai“. Garsas apie Marijos apsireiškimus vaikams ėmė sklisti toliau. Liepos 13-ąją vaikus į regėjimų vietą palydėjo šimtai, jei ne tūkstančiai žmonių. Piemenėliai regėjo „pragaro vaizdus“, klausėsi pranašystės apie būsimą karą, klaidatikystę ir persekiojimus. Apsireiškimus aptarinėjo ne tik paprasti žmonės, jais susidomėjo kiti dvasininkai ir pareigūnai. Sekantis numatytas vaikų susitikimas su Dievo motina Marija neįvyko kaip žadėta, rugpjūčio 13-tą dieną: vaikai buvo mero suimti ir uždaryti, tačiau tai nesukliudė ketvirtojo apsireiškimo, kuris pasislinko keletą dienų ir įvyko rugpjūčio 19 dieną. Tą sykį piemenėliai sužinojo regėjime apie „spalį įvyksiantį šviesos stebuklą“. Penktasis apsireiškimas įvyko rugsėjo 13, dalyvaujant piemenėliams ir apie 30 000 žmonių, įskaitant daug ligonių neštuvuose. Spalio 13-ąją, per paskutinį Marijos apsireiškimą, įvyko tai, kas buvo pažadėta ketvirtajame regėjime, vadinamasis „saulės stebuklas“. Jį regėjo nesuskaičiuojama žmonių minia, tarp kurių buvo netikinčių ir ateistų. Tą kartą vaikai sužinojo, kad jiems apsireiškusi Fatimos Marija yra „Rožinio Karalienė“. Piemenėliai dar kartą išgirdo Marijos raginimą „karštai melstis už žmonijos atsivertimą“.

Katalikų Bažnyčia moko, kad vadinamieji privatūs apreiškimai, kuriems priskiriami ir Fatimos įvykiai prieš šimtą metų, nepriklauso Bažnyčios saugomam tikėjimo paveldui. Katalikų Bažnyčios katekizmas moko: „Amžiams bėgant yra buvę vadinamųjų „privačių“ apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti. Tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobiui. Jie turi ne „pagerinti“ ar „papildyti“ galutinį Kristaus Apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnutiniau išgyventi“ (KBK 67).

Marijos regėtojai, brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto paskelbti šventaisiais. Juos kanonizavo popiežius Pranciškus gegužės 13 dieną Fatimoje, minit pirmojo Marijos apsireiškimo šimtmetį. Šventųjų pusseserė Liucija, karmelitė vienuolė, mirė 2005 metais, o beatifikacijos byla, popiežiaus Benedikto XVI leidimu pradėta ankščiau laiko, 2008 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.