2017-08-12 15:13:00

Čekijos vyskupai siekia, kad 2022 m. PJD vyktų Prahoje


Prahos arkivyskupas kard. Dominik Duka parašė oficialų prašymą Šventajam Sostui. Vyskupų konferencija apie savo iniciatyvą taip pat informavo Čekijos vyriausybę, kurios pagalba būtų labai reikalinga.

Kaip Vatikano radijui paaiškino kun. Jan Balik, Čekijos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų komisijos vadovas, kardinolo prašymas Vatikane buvo sutiktas labai palankiai. Pasak kunigo, tam tikra prasme galime net sakyti, kad pati pirmoji mintis surengti Pasaulio jaunimo dienas Prahoje gimė net ne Čekijoje, o Vatikane. Šventojo Sosto šeimos, pasauliečių ir gyvybės dikasterijos vadovai prieš kurį laiką paklausė ar Čekijos vyskupai nenorėtų imtis Pasaulio jaunimo dienų šeimininkų vaidmens. Čekijos vyskupai labai mielai sutiko, tačiau kol kas dar nieko tikro nenuspręsta. Lemiamą žodį turės tarti popiežius Pranciškus.

Kunigas Balik pasakojo, kad Čekijos Vyskupų konferencija jau pradėjo neformalius pasitarimus su šalies vyriausybe, prezidentūra, Prahos miesto valdžia. Stengiamasi paaiškinti kas yra Pasaulio jaunimo dienos, koks tai renginys, kokios pagalbos būtų prašoma, kokio masto valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimas būtų reikalingas organizuojant Pasaulio jaunimo dienas. Kol kas visur randama atviras duris ir mus tai labai džiugina, - sakė kunigas Vatikano radijui. Manau, kad mes tikrai sugebėtume sėkmingai pasirengti tokiam didžiam įvykiui. Nors Čekijos visuomenė labai laicizuota, dauguma žmonių nelanko bažnyčios, tačiau jie turi labai daug geros valios. Apie tai įsitinome neseniai rengdami Taizé jaunimo susitikimą. Čekijos episkopato jaunimo reikalų komisijos vadovas taip pat pridūrė, kad jei iš tiesų pavyktų Prahoje surengti 2022 m. Pasaulio jaunimo dienas, jos būtų tarptautinis renginys, į kurį tiesiogiai būtų įtrauktos taip pat Slovakijos ir Vengrijos vyskupijos. Tikimasi taip pat Lenkijos pagalbos, kuri turi Pasaulio jaunimo dienų organizavimo patirtį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.