2017-08-11 15:10:00

Venesuelos vyskupai smerkia persekiojimus ir kankinimus


„Esame apstulbę, niekaip negalime su tuo sutikti“ – sakė Venesuelos sostinės Karakaso arkivyskupas kard. Jorge Urosa Savino Vatikano radijui duotame interviu komentuodamas pastarųjų dienų įvykius šalyje.

Naktį iš rugpjūčio 8 į 9 kariuomenė užėmė Venesuelos parlamento rūmus, kuriuose dabar įsikuria liepos pabaigoje prezidento Nicolaso Maduro noru išrinkta konstitucinė asamblėja, turinti parengti naują konstituciją, radikaliai keičiančią valstybės santvarką. Šiomis dienomis taip pat buvo atleisti prezidentui nelojalūs kelių miestų merai; kai kurie iš jų atsidūrė kalėjimuose.

Valdžia eina prieš tautos valią, nesiskaito su jos suverenumu; stebina valdžios savivalė ir brutalumas, - kalbėjo kardinolas. Parlamento rūmai yra tautos suverenumo simbolis, o dabar jų duris buvo išlaužtos, pastatą užėmė kariuomenė ir rūmuose įkurdino konstitucinę asamblėją. Parlamentą išrinko žmonės, o konstitucinė asamblėja yra prezidento kūrinys. Kas šiandien dedasi Venesueloje, - sakė kardinolas, - tai akivaizdi prezidento savivalė, nesuderinama su šalies konstitucija.

Venesuelos Vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos komisija rugpjūčio 10 paskelbė pareiškimą, kuriuo reikalauja nutraukti su valdžios primesta politika nesutinkančių piliečių persekiojimus, smurtą jų atžvilgiu, neteisėtus įkalinimus ir įkalintųjų kankinimą. Kalėjimuose su žmonėmis elgiamasi žiauriai ir nežmoniškai, tragiškos kalinimo sąlygos, trūksta maisto ir elementarios higienos, kaliniai neturi teisinės apsaugos. Venesuelos Vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos komisija reikalauja tuoj pat nutraukti fizinį ir psichologinį smurtą prie kalinius.

Venesuelos vyskupai taip pat prašo kelti į viešumą visus žmogaus teisių pažeidimus ir smurto atvejus, visus gyventojus prašo melstis už kalinamuosius ir už budelius, už jų atsivertimą, melstis už taiką ir santarvę, už tėvynės ateitį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.