2017-08-10 15:02:00

Pranciškonai mini buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį


Šiemet prasidėję jubiliejaus renginiai vyks iki 2019 m. Pranciškonai mini du jų buvimo ir tarnystės Šventojoje Žemėje pradžią žymėjusius įvykius – 1217 m. Sekminių kapitulą, kurios metu buvo įkurta vadinamoji Užjūrio provincija ir pasiųsti pirmieji broliai į Šventąją Žemę ir paties Pranciškaus apsilankymą Šventojo Žemėje 1219 m. Tos kelionės metu Pranciškus buvo pasiekęs ir Egiptą ir ten susitiko su sultonu. Tai buvo tiems laikams nelabai įprastas abipusės pagarbos kupinas susitikimas.

Prieš 800 metų į Šventąją Žemę nuvykę pirmieji pranciškonai davė pradžią iki mūsų dienų veikiančiai Pranciškonų kustodijai. Po daugiau kaip šimtmečio, 1342 m. popiežius Klemensas VI paskyrė Palestinoje gyvenančius pranciškonus šventųjų vietų globėjais. Iki devynioliktojo amžiaus vidurio, kai buvo atkurtas Jeruzalės Lotynų patriarchatas, Pranciškonų kustodijos jurisdikcijoje buvo visos vietinės katalikų bendruomenės. Po patriarchato atkūrimo, jo žinion perėjo vietinės bendruomenės, o pranciškonai prižiūri šventąsias vietas, rūpinasi iš svetur atvykstančiais piligrimais. Šiuo metu Kustodijos juridinis statusas lygus kitoms pranciškonų ordino provincijoms.

Nuo pat buvimo Šventojoje Žemės pradžios pranciškonai taip pat rūpinosi labdara ir švietimu. Kaip italų katalikų žinių agentūrai SIR pasakojo dabartinis Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos vadovas kun. Francesco Patton, taip pat ir šiandien pranciškonams priklauso nemaža dalis Šventosios Žemės krikščioniškų mokyklų. Šiuo metu jų yra keliolika, o bendras jas lankančių mokinių skaičius viršija tūkstantį. Jas lanko ne tik krikščionių, bet ir musulmonų šeimų vaikai. Pranciškonų muzikos mokykloje, Italijos Vičencos konservatorijos filiale, ir mokiniai, ir mokytojai yra trijų tikybų žmonės – krikščionys, musulmonai ir žydai. Be to, Pranciškonų kustodija taip pat turi visame pasaulyje žinomus krikščioniškosios archeologijos ir Biblijos studijų centrus.

Šiuo metu Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijai priklauso 260 brolių, dirbančių Izraelyje, Palestinos teritorijose ir Jordanijoje. Kustodijai priklausantys broliai atstovauja daugiau kaip keturiasdešimčiai tautybių. Kustodijos žinioje yra penkios dešimtys šventovių. Kai kuriomis – tokiomis kaip Betliejaus Gimimo bazilika ar Jeruzalės Šventojo kapo bazilika – pranciškonai dalijais kitų konfesijų bendruomenėmis; kitos šventovės yra tik pranciškonų žinioje. Kai kurios šventovės siekia pirmuosius Bažnyčios istorijos amžius; kitos bažnyčios šventose vietose pastatytos neseniai, pačių pranciškonų rūpesčiu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.